Distriktssköterska till kväll/nattorganisationen Omsorgsförvaltningen

Arbetsbeskrivning

Alpin skidåkning, bad längs Storsjöns stränder och rekreationsområden i anrika bruksmiljöer. I Sandviken väntar ett rikt frilufts- och kulturliv i kombination med låga boende- och levnadskostnader. Allt i en internationell atmosfär kring den högteknologiska verkstadskoncernen Sandvik AB. Sandvikens Kommun arbetar för en bra livsmiljö för kommunens 37000 invånare samt att vara den goda arbetsplatsen för över 3000 anställda.

Omsorgsförvaltningen med ca 1200 anställda omfattar tre verksamhetsområden så som ordinärt boende, vård- och omsorgsboende och specialenheter. Dessa delar innehåller både äldre- och handikappomsorg. Utöver detta finns stödfunktioner så som ekonomer, handläggarenhet, administrativt- och personalstöd.


Inom omsorgsförvaltningen finns 60 sjuksköterskor varav ca 40 med placering på boende och 20 inom hemsjukvård. Från maj 2014 genomförs en organisationsförändring som innebär att vissa sjuksköterskor arbetar kväll och natt medan övriga kommer att arbeta dag, vardag och helg.

Kvälls- och nattorganisationen med ca 12 personal ska täcka Sandvikens Kommun inklusive alla boenden samt inskrivna patienter i hemsjukvården. Det gemensamma uppdraget gäller planerade och akuta besök kväll och natt. Vi söker nu en medarbetare för arbete kväll samt natt.
ARBETSUPPGIFTER
Sedvanliga distriktssköterskeuppgifter. Patienter i hemsjukvården har rätt till en god och säker vård. Den ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. För hemsjukvårdens patienter finns det ofta ett tydligt behov av att samordna hälso- och sjukvårdsinsatser så att patientsäkerheten säkerställs. Viktigt är att alla delar i vårdkedjan samverkar och att patientens egna resurser och delaktighet beaktas. Inskrivning i hemsjukvård sker utifrån fastställda kriterier och föregås alltid av en vårdplanering/rehabplanering. Riskbedömning enligt Senior Alert ska erbjudas i samband med inskrivning och förbyggande åtgärder ska sättas in i de fall patienten har någon risk för fall, trycksår, undernäring eller munhälsoproblem. Teamarbete med arbetsterapeut/sjukgymnast behövs för detta arbete. Vi arbetar i vårdlag men alla patienter sha ha en OAS (omvårdnadsansvarig sköterska). Dokumentationen sker i datajournalsystemet Pro Capita.Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning som distriktssköterska eller med inriktning äldrevård är önskvärt samt även erfarenhet inom psykiatri. Du bör ha några års erfarenhet inom yrkesområdet, gärna inom hemsjukvård.

Arbetet som distriktssköterska inom hemsjukvården ställer mycket höga krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och lyhördhet. Du är handlingskraftig, har ett gott bemötande och en positiv inställning. Du finner dig lätt i nya situationer, är ansvarstagande och har förmågan att arbeta självständigt. Eftersom det i uppdraget ingår att handleda omsorgspersonal, är det även viktigt att du har god pedagogisk förmåga.

Körkort är ett krav.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anne-Lie Adolfi
026-24 17 69
Annika Stadin
026-24 15 34
Petra Winberg
026-24 15 34
Sabina Johansson
026-24 03 63
Pia Linde
026-24 20 78
Inglis Skoog
026-24 19 88
Linda Sohlberg
026-24 18 19
Enhetschef Annika Einarsson
026-24 15 97
Vårdförbundet Pia Linde
026-24 20 78
Personalsekreterare Anne-Lie Adolfi
026-24 17 69

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Deltid
  • Månadslön
  • Heltid / deltid. Heltid är en rättighet, deltid en möjlighet. Schema. Arbetstiden är förlagd till kvällar och nätter samt varannan helg. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.
  • Publicerat: 9 maj 2014

Besöksadress

81180 Sandviken
None

Postadress

Stadshuset, Odengatan 37
Sandviken, 81180

Liknande jobb