Distriktssköterska/barnsjuksköterska, Södertull Din hälsocentral

Distriktssköterska/barnsjuksköterska, Södertull Din hälsocentral

Arbetsbeskrivning

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Södertull Din hälsocentral är beläget på söder i centrala Gävle. Vårt upptagningsområde omfattar Södra delarna av centrala Gävle och sträcker sig ca 1,5 mil mot länsgränsen till Uppland. Hälsocentralen ligger på cykelavstånd från tågstationen och bussförbindelserna är goda. Med våra 8150 listade är vi bland de största offentligt drivna hälsocentralerna i Gävle och bemannas med runt 60 medarbetare.

Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, akutteam, distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. Dessutom ansvarar vi för flera vård- och omsorgsboenden samt Migrationsverkets förvar i Gävle. Vi har specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, hjärtsvikt, inkontinens och hälsosamtal. Vi har även ansvaret för migrationsverkets förvar som innefattar 48 förvarsplatser.

Just nu står vi inför en spännande ombyggnation där vi ska ta Södertull in i framtidens primärvård. I och med detta kommer också ett teamarbete starta, där man har avsatt tid för kollegiala diskussioner med mål att optimera omhändertagande av våra patienter.


ARBETSUPPGIFTER
Din placering är på BVC. Arbetet på BVC utgör hälsovård i livets start fram tills barnet börjar förskoleklass. BVC-sjuksköterskans arbete innebär att följa utveckling, tillväxt samt att ha ett helhetsperspektiv kring barnet. Hembesök och telefånrådgivning ingår också i arbetet. Personalgruppen har god sammanhållning och ett gott samarbete över professionsgränserna. Arbetet är i nuläget välplanerat och självständigt, regelbunden fortbildning och utveckling uppmuntras. Vi söker dig som vill arbeta för att bibehålla det goda arbetet för barnen som tillhör BVC på Södertull din hälsocentral. På arbetsplatsen finns utrymme för utvecklingsarbete och utbildning. Vi har avsatt tid för sjuksköterskemöte, kvalitetsarbete, arbetsplatsträffar och utöver det finns möjlighet att delta på utbildningar för att du ska kunna utvecklas. Vi söker dig som vill driva primärvården framåt och delta i god utveckling på arbetsplatsen. På hälsocentralen finns det utvecklingsmöjlighet i form av arbete med telefonrådgivning och mottagningsarbete på HC vid intresse. Arbetstiderna är dagtid.

KVALIFIKATIONER
Specialistsjuksköterska som distriktssköterska eller barnsjuksköterska

Körkort erfordras

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

Liknande jobb


18 maj 2021

18 maj 2021