Doktorand

Doktorand

Arbetsbeskrivning

Institutionen för energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri.

Vi söker en person som vill delta i ett multidisciplinärt projekt där vi tillsammans har kompetens inom ekologi, agronomi, livscykelanalys och dataanalys. Kanske är du civilingenjör eller liknande och vill tillämpa dina kunskaper inom modellering, statistik och databehandling inom fältet biologisk mångfald – det vill säga bevarandet av mångfalden av djur, växter och andra organismer? Eller är du ekolog/biolog som vill se till att den data som finns över artförekomst i olika landskap och jordbrukssystem kan göras användbar för beslutsfattare inom livsmedelsindustrin för att fatta kloka beslut kring biologisk mångfald?

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Utveckling av metoder för att räkna på biologisk mångfald i LCA
Innehållsbeskrivning:
De metoder som finns idag för att kvantifiera biologisk mångfald per produkt för livsmedel är inte lika utvecklade som de som finns för att räkna på matens klimatpåverkan. Det är därför viktigt att förbättra dessa metoder så att påverkan på biologisk mångfald också kan beaktas. I Sverige finns mycket data över hur olika arter påverkas av olika brukningsmetoder, men dessa är inte sammanställda och bearbetade på ett sätt så att de går att använda för att beräkna livsmedelsproduktionens påverkan på biologisk mångfald per produkt. Syftet med detta projekt är att förbättra metoderna för att beräkna påverkan på biologisk mångfald per produkt och utarbeta mått för svensk livsmedelsproduktion som kan användas för att beräkna påverkan på biologisk mångfald för olika jordbruksprodukter. Precis som vi idag kan beräkna klimatavtrycket för till exempel 1 kg svensk mjölk ämnar projektet ta fram faktorer för att beräkna avtrycket på biologisk mångfald från produktion av 1 kg svensk mjölk. Det finns ett stort intresse bland företag och myndigheter för dessa metoder.

Projektet är ett samarbete mellan att antal ledande ekologer vid Institutionen för Ekologi, specialiserade på olika organismgrupper och forskare som är specialister på livscykelanalys. Projektet inkluderar tre olika fallstudier där ekologiskt odlade grödor och nötkött kommer att jämföras med motsvarande konventionella produkter med avseende på biologisk mångfald och klimatpåverkan. Målkonflikter mellan klimat och biologisk mångfald kommer att diskuteras liksom metodens användbarhet i olika beslutssituationer. Det sistnämnda kommer att göras i samarbete med viktiga aktörer i livsmedelskedjan.

Kvalifikationer:
Vi söker en motiverad kandidat med en masterexamen i ekologi, biologi, agronomi, teknologi, hållbara livsmedelssystem, hållbar utveckling eller liknande. Erfarenhet av att arbeta med olika typer av dataanalys t.ex. statistiska analyser, livscykelanalyser, modellering eller programmering är meriterande liksom kännedom om jordbruk och kunskaper inom ekologi och biologisk mångfald. Ett intresse för hållbar utveckling och hur vi kan åstadkomma ett livsmedelssystem som är mindre miljöbelastande rent generellt är också en fördel. Du behöver också ha goda kunskaper i att formulera dig skriftligt på engelska och gärna svenska men det är inte ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, förmåga att prioritera och hålla deadlines, nyfikenhet och vilja att lära, samt en god analytisk och problemlösande förmåga.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning.

Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-06-10.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 20 maj 2022
  • Ansök senast: 10 juni 2022

Liknande jobb


Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen

Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen

28 juni 2022

Doktorand i kemi med inriktning mot organisk kemi

Doktorand i kemi med inriktning mot organisk kemi

28 juni 2022

Doktorand i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur

Doktorand i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur

28 juni 2022