Doktorand

Doktorand

Arbetsbeskrivning

Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Deltid 80 %
Sista ansökningsdag: 2020-03-20
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Forskarskolan FontD5
Forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD5) för lärarutbildare, lärare eller andra med erfarenhet av undervisning vid lärarutbildning.

Välkommen med en ansökan till FontDs forskarskola (FONTD5) som startar 2020-09-01 och välj då gärna MDH som ditt förstahandsval.

Hos oss kan du få en forskarutbildning inom en miljö som omfattar matematikens, naturvetenskapernas och teknikens ämnesdidaktik.

Utmärkande för vår forskning är dess teoriutvecklande och praxisnära karaktär. Den praxisnära forskningen bedrivs i samverkan med såväl skolan som den högre utbildningen, särskilt lärarutbildningen. Forskningen har en tillämpande karaktär och är utvecklingsorienterad. En stor del av forskningen bedrivs i form av klassrumsstudier. En naturlig situation är att forskare och lärare arbetar tillsammans, utifrån sina professioner, som likställda partners med gemensamma frågeställningar.

Vi som forskar inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik är intresserade av/arbetar med följande områden: Betyg och bedömning, Naturvetenskapernas karaktär (NOS), Undervisning och undervisningsmetoder i fysikklassrummet, Teknikens karaktär (NOT), Programmering/Digitala verktyg inom tekniken, Samverkansprojekt mellan högskolan och grundskolan/förskolan (så som studier av lärarhandledningar i naturvetenskapliga ämnen, aktionsforskning, forskningscirklar).

För närvarande pågår tre projekt:

1)      Ett samverkansprojekt med förskolorna i en svensk kommun. Forskningen i projektet fokuserar bland annat på förskolepersonalens och förskolerektorernas syn på teknik och teknikundervisning samt på barnens möjligheter till lärande och interaktion med teknik i de deltagande förskolorna.

2)      En studie kring svenska tekniklärares förutsättningar att bedöma elevernas kunskaper och färdigheter i det nya centrala innehållet programmering inom teknikämnet

3)      En studie kring didaktiska utmaningar inom kemiundervisningen i åk 4–6

Observera att du självklart är välkommen in med en ansökan även om ditt forskningsintresse inte beskrivs i inriktningarna ovan. På MDH har vi kompetens mot mer generella NT-didaktiska områden samt mer specifika ämnesdidaktiska områden inom kemi, fysik och teknik. Ditt slutliga val av ämnesområde bestäms i samråd med föreslagna handledare. 

För närvarande (februari 2020) består gruppen av två forskarstuderande, tre lektorer och intresserade adjunkter.

Kontaktperson: Universitetslektor Gunnar Jonsson 021-151744

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Ansökan märkt med Dnr. IBL-2020-00055 ska skickas elektroniskt till:

fontd@liu.se

Ange i ämnesraden ditt namn samt första och andrahandsval. (Skriv ut universitetsnamnen, t ex NN, Linköpings univ/Linköpings univ.)

Detta skall skickas med din elektroniska ansökan:


• Ansökningsblanketten scannad med påskrift.
• SCBs blankett ifylld och scannad med påskrift.
• CV
• Vidimerade kopior av intyg, betygshandlingar, examensbevis, examensarbete, master/magister/licentiatuppsats eller andra tryckta produkter i pdf-form.

SCB:s blankett: Ansökan om antagning till forskarutbildning:

http://www.scb.se/hitta-statistik/sok/?query=Ans%C3%B6kan+om+antagning+till+forskarutbildning〈=sv

(Lämna rutan om institution tom.)

Ansökan och tillhörande dokument skall vara inkomna elektroniskt senast

2020-03-20

För sent inkommen ansökan kommer ej att beaktas.

Välkommen med din ansökan !

Kontaktpersoner på detta företaget

Jen Scheffel
0733 43 40 38
Chefsjuksköterska Ulrika Ehrström
070-167 14 52
Liv Hedström

Ulrika Holmgren
0856215919
Torbjörn Fröjd, arbetsledare
0708-790108
Lars Lantz, enhetschef
08-53536575
Chefsjuksköterska Nina Markholm Nordgren
073-966 18 97
Vårdförbundet Clary Marqvardt
08-517 720 93
Verksamhetschef Marianne van Rooijen
073-966 08 63
ST-chef Sofie Graner
070-684 92 39

Sammanfattning

  • Arbetsplats: 7-Eleven
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 20 februari 2020
  • Ansök senast: 20 mars 2020

Besöksadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM

Postadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM, 11456

Liknande jobb


Doktorand i arkitektur

Doktorand i arkitektur

18 september 2020

18 september 2020

Doktorand (licentiat) i datadrivna smarta urban mobilitet

Doktorand (licentiat) i datadrivna smarta urban mobilitet

10 september 2020

Doktorand inom trådlösa nätverk

Doktorand inom trådlösa nätverk

10 september 2020