Doktorand endokrinologi

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och har under flera år rankats omkring de 100 bästa universiteten i världen. Här finns 42 000 studenter och drygt 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, hälsovård och patientnära forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund och Malmö, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Kravprofil

Detta doktorandprojekt undersöker sambandet mellan immunsystemet, insulinproduktion och diabetes.

Specifikt undersöks hur komplementproteiner, en del av det medfödda immunsystemet, påverkar den insulinproducerande betacellen. Särskild vikt läggs vid undersökningar av interaktioner mellan komplement och viktiga proteiner i betacellen, bildbehandlingstekniker, om olika delar av betacellens insulinsekretionssystem påverkas negativt av komplement och inflammation, samt om nanoteknologi kan användas för att skydda betacellen mot dessa skadliga verkningar.Arbetsuppgifter
Kvalifikationer

Universitetsexamen inom medicin, biologi, bioteknologi eller motsvarande. Utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Särskild meriterande är erfarenhet av cellodling, flödescytometri, nanoteknologi och programmering. Utmärkt förmåga att på uttrycka sig i tal och skrift på svenska.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla sökande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Margareta Troein
+4640391366, margareta.troein@med.lu.se
Ulf Gerdtham, professor
046-2224810
Jan Nilsson
+4640391230
Martin Lindström
+4640391343, martin.lindstrom@med.lu.se
Ulf Gerdtham, ulf.gerdtham@med.lu.se
+46462224810
Oskar Hansson, oskar.hansson@med.lu.se
040-335036
Paul Franks, forskargruppschef
+4640391149
Rebecka Kihlberg, personalsamordnare
+4640391054
Rebecka Kihlberg
+4640391054
Erik Renström
+4640391157

Sammanfattning

Besöksadress

BMC F13
None

Postadress

BMC F13
Lund, 22184

Liknande jobb


Doktorand i fysioterapi

Doktorand i fysioterapi

4 mars 2021

Doktorandplats i arbetsvetenskap

Doktorandplats i arbetsvetenskap

3 mars 2021

Doktorandplats i sociologi, 2st

Doktorandplats i sociologi, 2st

3 mars 2021