Doktorand i datavetenskap inom cybersäkerhet och nätverksmätningar av DNS

Doktorand i datavetenskap inom cybersäkerhet och nätverksmätningar av DNS

Arbetsbeskrivning

Beskrivning

Institutionen för matematik och datavetenskap utlyser en doktorandplats med avslutning doktorsexamen med inriktning mot cybersäkerhet och nätverksmätningar av DNS.

Doktorandplatsen är ett samarbete mellan forskargrupperna Distribuerade system och kommunikation (DISCO) och Privacy and Security (PriSec) vid Karlstads universitet som del av ett större samarbete med Internetstiftelsens nyetablerade DNS-labs.

DISCO-gruppens forskning fokuserar på datakommunikation, molntjänster och nästa generations teknologier såsom programmerbara nätverk, SDN/NFV, och 5G. PriSec-gruppens forskning fokuserar på cybersäkerhet och användbarhet, bland annat kring nätverkssäkerhet för anonymitetsnätverket Tor.

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. De ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter även drift och administration av toppdomänen .nu. DNS-labs är Internetstiftelsens nystartade satsning på forskning och utveckling inom DNS.

Arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen. 

Doktorandplatsen innebär arbete inom nätverksmätningar och cybersäkerhet med fokus på DNS. De senaste åren har det skett stora förändringar kring DNS så som bredare användning av DNSSEC, DNS över HTTPS/TLS (över Tor), DMARC, Oblivious DNS och olika blockkedje-baserade förslag såsom Ethereum Name Service och Namecoin för att nämna några. Hur sker dessa förändringar i praktiken på internet? Hur påverkar förändringarna internet, samhället och individer? Hur kan vi förändra hur DNS fungerar för att göra internet ännu snabbare, tryggare och robustare i framtiden?

Doktoranden förväntas bedriva forskning som berör frågorna ovan genom att bland annat genomföra storskaliga nätverksmätningar och analys för att besvara frågeställningar kring DNS och cybersäkerhet. Kunskap eller erfarenhet inom ett eller flera av områdena DNS, kommunikationsprotokoll, nätverksmätningar, cybersäkerhet, tillämpad kryptografi, nätverkssimulering/emulering, maskininlärning och dataanalys är därför önskvärda. God programmeringsförmåga, exempelvis i Python för dataanalys, är en förutsättning.

Doktoranden förväntas arbeta dels självständigt, dels i team, med att entusiastiskt bedriva forskning. Goda förutsättningar finns för doktoranden att påverka inriktningen på forskningen kring DNS. En senior medarbetare från Internetstiftelsens DNS-labs kommer att vara extern biträdande handledare tillsammans med ordinarie handledare från de båda forskargrupperna DISCO och PriSec. Gemensamma projekt med andra doktorander, medarbetare vid Internetstiftelsens DNS-labs och forskarvärlden i stort uppmuntras. Till doktorandplatsen finns finansiering för resor till internationella konferenser. Det är därför önskvärt att doktoranden har god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i projekt.

Enligt överenskommelse mellan Karlstads universitet och Internetstiftelsen så ska forskningsresultaten som projektet resulterar i tillgängliggöras för allmänheten i någon form. Den mjukvara som utvecklas under projektets gång kommer att förses med lämpliga open source-licenser och alla forskningsresultat som publiceras kommer att så göras via fria och öppna kanaler tillgängliga för alla.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet för antagningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap 7, § 39).

Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap, masterexamen i datavetenskap eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik, eller som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning med fokus på de planerade arbetsuppgifterna. Goda kunskaper i talad och skriven engelska krävs.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Doktorandanställningen är en tidsbegränsad anställning och omfattar fyra års heltidsstudier. Om doktoranden tar på sig andra uppgifter kring forskning, undervisning eller administration utöver doktorandstudierna kan anställningen förlängas med upp till ett år. Dessa uppgifter kan inte vara av större omfattning än 20% av heltid.

Tillträde till tjänsten 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Sista ansökningsdag 2021-05-31

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research

Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand i psykologi med inriktning mot arbetsmiljö och automatisering

11 juni 2021

11 juni 2021