Doktorand i ekologi (A)

Arbetsbeskrivning

vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-02-15.

Projektbeskrivning
Rhonda Snooks grupp vid Zoologiska institutionen söker en doktorand med intresse i sexuell selektion och artbildning. Forskningens långsiktiga mål är att förstå mekanismerna för tidig reproduktiv isolering, en central fråga för förståelsen av ursprunget till biodiversitet.

Vi studerar fenotypiska och genetiska faktorer som påverkar framgångsrik (eller ej) reproduktion, med speciellt fokus på den potentiella rollen för sexuell selektion i att medla reproduktiv kompatibilitet. För att angripa detta breda forskningsområde använder vi oss av olika arter inom släktet Drosophila. Våra tillvägagångsätt innefattar vanligtvis experiment i kontrollerade miljöer och även bioinformatik. Detta projekt kommer använda olika populationer av Drosophila montana som uppvisar varierande mönster av reproduktiv kompatibilitet, för att förstå den genetiska grunden och evolutionen av tidig reproduktiv isolering.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet zoologisk ekologi krävs masterexamen i biologi eller motsvarande, inklusive ett godkänt självständigt arbete inom ekologi eller angränsande discipliner om minst 30 hp, på avancerad nivå. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Rhonda Snook, [email protected]

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, [email protected], [email protected] (SEKO), samt doktorandrepresentant, [email protected]

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms Universitet STOCKHOLM
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Doktorandstege
  • Heltid/ Ej specificerat

Liknande jobb


Laboaratorieassistent vid biologiska institutionen

Laboaratorieassistent vid biologiska institutionen

10 juli 2020

7 juli 2020

Forskare i populationsgenomik

Forskare i populationsgenomik

2 juli 2020