Doktorand i ekologi med inriktning mot värdval hos parasitoider

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2017-03-03.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är marin ekologi och växtekologi, ekotoxikologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.  

Projektbeskrivning
Anställningen är associerad med projektet ‘Ekologi och evolution av indirekta interaktioner i värd–parasitoidsystem’, som är ett multidisciplinärt projekt i en forskningskonstellation med erfarenhet av ekologi, beteendeekologi och insekters immunbiologi. Det övergripande målet med projektet är att förstå betydelsen av rumslig heterogenitet på samevolution, och artbildningsmekanismer, i värd–parasitoidsystem, med ett speciellt fokus på resistens-virulenskaraktärer och på parasitoiders värdval. Som studiesystem används ett välstuderat modellsystem bestående av några närbesläktade bladbaggsarter och deras parasitoider. För utförligare beskrivning, se fullständig annons på su.se/jobb.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav 15 hp ska vara kurs i Ekologi och 30 hp ska vara självständigt arbete i Ekologi. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Peter Hambäck, tfn 0730-76 51 26, [email protected]

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), [email protected] (SEKO), samt doktorandrepresentant, [email protected]??.

Ansökan
OBS! Den fullständiga annonsen med anvisningar om hur du söker anställningen hittar du på Stockholms universitets webbplats su.se/jobb under Lediga jobb. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med den fullständiga annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms Universitet STOCKHOLM
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Lönestege för doktorander.
  • Heltid/ Ej specificerat

Liknande jobb


Forskare inom ämnet insektsekologi

7 december 2010

Handläggare för grön infrastuktur

12 mars 2020

3 oktober 2017