Doktorand i ekologi och evolution

Doktorand i ekologi och evolution

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2022-03-07.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati. Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. För närvarande arbetar cirka 140 personer på DEEP med de allra bästa metoderna i en internationell forskningsmiljö som kännetecknas av internationellt erkända forskare och en hög grad av professionalism.  

Projektbeskrivning
Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för projektet: “Vattenanvändning, vattenkvalitet/kvantitet och biodiversitet - synergier och avvägningar i landskap som förändras pga klimatförändringar och modernisering”.

Att skydda platser med populationer av nordliga arter nära deras sydliga utbredningsgränser, s.k. ”klimatrefugier”, har lyfts fram som en viktig strategi för klimatanpassning av naturvården i skogen. Målet med projektet är att öka förståelsen för premisserna för klimatrefugier så att detta viktiga redskap för klimatanpassning av naturvården i skogen kan utnyttjas effektivt. Genom att ta tillvara ny utveckling av fjärranalys och loggrar för att mäta mikroklimat kombinerar vi studier av kärlväxter, lavar och mossor över stora geografiska områden med empiriska fältstudier och experiment. Detta kallas ofta experimentell makroekologi.

Doktoranden kommer ha Kristoffer Hylander som huvudhandledare men med kompleterande stöd från biträdande handledare med andra kompetenser.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i ekologi och evolution krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng ska vara kurs i något av områdena ekologi eller evolution, och 30 högskolepoäng ska vara självständigt arbete i något av områdena ekologi eller evolution. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.  

Urval 
Bedömningsgrunder vid urval för antagning till utbildning på forskarnivå i ekologi och evolution är förtrogenhet med ämnets teori och tillämpningar, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förtrogenhet med engelska, kreativitet, analytisk förmåga, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga.   

Det är nödvändingt att ha ett giltigt körkort samt meriterande med erfarenhet av botanik och fältarbete.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av projektansvarige Kristoffer Hylander, tfn: 08-16 48 99, kristoffer.hylander@su.se eller ämnesföreträdaren Tanja Slotte tfn: 08-16 48 99, tanja.slotte@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se​​.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev (1-3 sidor) där du beskriver
- dina förväntningar på, och avsikter med utbildningen
- varför du är intresserad av det aktuella projektet
- vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

 Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

 Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 26 januari 2022
  • Ansök senast: 7 mars 2022

Liknande jobb


Projektsamordnare vid GGBC

Projektsamordnare vid GGBC

20 maj 2022

20 maj 2022

Första forskningsingenjör

12 maj 2022

Föreståndare i Botaniska trädgården

Föreståndare i Botaniska trädgården

2 maj 2022