Doktorand i energimaterialens fysik med inriktning mot solceller

Doktorand i energimaterialens fysik med inriktning mot solceller

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Avdelningen för röntgenfysik inkluderar programmet Energimaterialens fysik (Condensed Matter Physics of Energy Materials) och bedriver forskning för att utveckla förståelse för elektroniska egenskaper på atomnivå i nya funktionella material för applikationer inom energi- och miljövetenskap.

Läs mer på http://www.physics.uu.se

Projektbeskrivning: Bland de nya energimaterialen som utvecklas i världen är så kallade perovskitmaterial för solceller och LED mycket lovande. För att utveckla och förstå funktionen hos sådana material ytterligare krävs detaljerad kunskap om materialen på atomär nivå. Avancerade metoder som har utvecklats av avdelningen för Röntgenfysk utgör unika verktyg för att erhålla sådan kunskap. Detta inkluderar nya möjligheter för fotoelektronspektroskopi och röntgenspektroskopi för att förstå solcellernas fysik. Projekt fokuserar på karakterisering av väldefinierade ytor och gränsskikt, specifikt enkristaller av kalkogenidmaterial, där den erhållna informationen jämförs med egenskaper hos polykristallina material för att utveckling en ny typ av solceller. Ett specifikt fokus ligger på att förstå elektroniska egenskaper och deras relation till selektiva elektron och hålöverföringsprocesser vid gränssnitt. Projektet kombinerar grundläggande och mer tillämpad forskning.

Arbetsuppgifter: Att undersöka den elektroniska strukturen för nya perovskitmaterial med lab-baserad och synkrotronljusbaserad röntgenspektroskopi och kompletterande metoder att aktivt delta i materialdesign för grundläggande studier av elektronstrukturen hos perovskitmaterial och deras gränsskikt att använda de experimentella resultaten vid modellering av den fysik som begränsar materialens effektivitet och också använd den nya kunskapen för att designa nya effektiva solceller

Den framgångsrika sökanden till denna doktorandtjänst kommer erbjudas möjligheten att studera solcellsmaterial med röntgenbaserade spektroskopiska metoder. Sökanden kommer att vara en del av en forskargrupp som samarbetar kring det gemensamma målet att utforska mekanismer som sker i komplexa energimaterial.

Doktorandanställningen är tidsbegränsad till fyra års heltidsstudier. Innehavare ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning, det vill säga forskning och forskarutbildningskurser. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå i ramen för anställningen (max 20%), vilket förlänger anställningen motsvarande tid. Mer information finns på institutionens hemsida http://www.physics.uu.se

Kvalifikationskrav: Sökande till tjänsten måste vara starkt motiverade till att samarbeta aktivt i grupp med experimentellt arbete med röntgenbaserade metoder och ha ett intresse både i fysik-aspekterna av systemen och i att utföra avancerad provpreparering. Du skall ha en master- eller motsvarande civilingenjörsexamen i fysik (alternativt materialvetenskap eller fysikalisk kemi).

Mycket goda kunskaper i engelska, både tal och skrift, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: En stark bakgrund i materialfysik eller motsvarande är meriterande. Att kunna samarbeta, driva ärenden framåt och att kunna arbeta självständigt är viktiga egenskaper.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=1.

Ansökan: Skall innehålla ett personligt brev som beskriver den sökandes vetenskapliga intressen och motivation för att bli doktorand, C.V., och kopior på relevanta betyg. Bifoga gärna en kopia av masteruppsats (komplett eller utkast). Kontaktinformation till minst två referenspersoner skall inkluderas.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Håkan Rensmo, hakan.rensmo@physics.uu.se, 070-1679145.

Välkommen med din ansökan senast den 26 augusti 2021, UFV-PA 2021/3011.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

751 05 Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


22 september 2021

22 september 2021

Doktorandtjänst i geokemi

21 september 2021

Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

20 september 2021