Doktorand i fysik

Doktorand i fysik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.Doktorand i fysik med inriktning mot modellering av vulkaners klimatpåverkan

Avdelningen för kärnfysik vid fysiska institutionen på Lunds Universitet (LU) söker en doktorand inom forskningsfältet atmosfärsaerosoler.

Forskningen vid avdelningen för kärnfysik är inriktad mot både grundläggande och tillämpad kärnfysik samt mot aerosolkemi och fysik. Aerosolgruppen vid kärnfysik bedriver forskning kring aerosolpartiklars påverkan på klimat och på luftkvalitet. Forskningen involverar arbete med mätningar av aerosolpartiklars egenskaper och halter, satellitmätningar, processmodellering och global modellering. Aerosolgruppen samarbetar med flera forskargrupper i Europa, USA, Kina och Brasilien samt andra forskargrupper vid LU.

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten är del av ett projekt finansierat av Formas.

Det övergripande målet är att ge ökad kunskap om vulkanutbrotts påverkan på jordens klimat. Explosiva vulkanutbrott kan injicera miljontals ton av den partikelbildande gasen svaveldioxid (SO2) till stratosfären (över 10 km höjd). De bildade, så kallade aerosolpartiklarna, sprider och absorberar solstrålning, vilket leder till kylning av jordens klimat. Klimatmodellers prognoser kompliceras av naturliga variationer. Variationer i mängden stratosfärsaerosol är en av dessa. I stratosfären stannar partiklarna kvar i månader eller år och ger en långtidseffekt på klimatet. Storleken på klimatpåverkan beror på hur högt in i stratosfärens som vulkanutbrottets injektion når. SO2-instrument ger begränsad, eller ingen, höjdupplösning, vilket leder till osäkerhet i dagens modellering av vulkanisk klimatpåverkan.

Detta projekt fokuserar på satellitdata och global klimatmodellering för att förbättra uppskattningen av klimatavkylning från vulkanutbrott. Vi har utvecklat en metod för att skapa SO2-data med hög vertikal upplösning från satellitdata.

Som doktorand kommer du att jobba med implementering av vårt SO2 data i den globala klimatmodellen WACCM. Målet är att undersöka betydelsen av att använda rätt vertikal och horisontell fördelning för SO2-injektionerna i stratosfären. Du kommer att studera modellens prediktioner om aerosolpartiklars bildning, fördelning, och klimatkylning. Modellresultaten kommer att jämföras med aerosol-observationer från CALIPSO-satelliten. Det övergripande målet är att skapa en bättre förståelse för vulkanutbrotts påverkan på jordens klimat.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du förväntas även delta i vetenskapliga möten, genomgå forskarskolan ClimBEco (http://www.cec.lu.se/climbeco-graduate-research-school) och att presentera resultat på konferenser.

 

För fullständig annons, se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:397572/?lang=se

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand i fordonssystem

Doktorand i fordonssystem

25 januari 2022

Doktorand i Elektroteknik med inriktning mot elektromagnetism

Doktorand i Elektroteknik med inriktning mot elektromagnetism

25 januari 2022

25 januari 2022

25 januari 2022