Doktorand i fysik

Doktorand i fysik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.Doktorand i fysik med inriktning mot teoretisk mångpartikelfysik

Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen.

Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atomteori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet.

Arbetsuppgifter
Alla element i universum är skapade i en serie processer som utgör kärnsyntesen. Beräkningar av neutronupptagning för tunga och exotiska kärnor är en av de största felkällorna vid modelleringen av dessa nukleosyntesprocesser. Några av de intressanta kärnorna börjar nu produceras i nya experimentella radioaktiva jonstrålningsanläggningar runt om i världen, vilket nu ger en möjlighet att påverka denna forskning som sitter vid skärningspunkten mellan olika områden.

Arbetet kommer att bestå av utveckling av modeller för kärnstruktur och reaktioner, för att hjälpa till att vägleda experiment och upptäcka egenskaper hos astrofysiska processer som kärnsyntes. Kärnan modelleras som ett mångkroppssystem med målet att bidra till utvecklingen av en konsekvent teori för struktur och reaktion som kan tillämpas på isotoper som ännu inte upptäckts.

Utvecklingen kommer att vara både analytisk formulering och numerisk implementering i beräkningskoder för högpresterande datorer. Utvecklingen av effektiva Hamilton operatorer är utgångspunkten för beskrivningen av kärnor. Projektet kan handla om att härleda en effektiv Hamilton operator utgående från chiral störningsräkning. Mångkroppsteori som kommer att användas i projektet inkluderar Hartree-Fock- (Bogolyubov) teori, Green’s funktioner och Genererande koordinat metoden, med det specifika syftet att beskriva symmetribrott av kvantfält kombinerat med projektionstekniker för beskrivning av deformerade kärnor.

Det kommer att finnas stort utrymme för doktoranden att påverka både utformningen av projekten, graden av analytiskt eller numeriskt arbete och möjligheterna till samarbete och resor, baserat på doktorandens förmåga och intresse.

Ingen tidigare erfarenhet av specifika mångkroppsmetoder eller deras tillämpning på beskrivningen av atomkärnan är nödvändig, men den anses vara meriterad.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

För fullständig annons, se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:414335/?lang=se

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

20 september 2021

20 september 2021

PhD student position in several complex variables

PhD student position in several complex variables

20 september 2021

20 september 2021