Doktorand i fysik med inriktning mot aerosolfysik

Doktorand i fysik med inriktning mot aerosolfysik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik och olika tillämpningar.

Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

De senaste tjugo åren har vår forskning kring framställning av avancerade nanomaterial bestående av nanopartiklar producerade med hjälp av aerosolteknik legat i den internationella frontlinjen. Vi vill utöka vår forskning på området genom att kombinera avancerad aerosolteknologi med avancerad processteknologi för att framställa multifunktionella hybrid-nanostrukturer, vilka är av stort intresse för forskning och industri inom flera områden.

För mer information se http://www.ftf.lth.se, http://www.nano.lu.se och http://www.nano.lu.se/maria-messing.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. Den forskarstuderande förväntas också, i mindre omfattning, bidra till undervisning.

Målet med projektet är att utveckla och kombinera tekniker för att producera nya typer av nanopartikelbaserade material, bl.a. katalytiska material, bestående av aerosol-genererade nanopartiklar och att använda avancerade karakteriseringsmetoder för att koppla materialens struktur till dess egenskaper. Projektets huvudfokus kommer vara att få en ökad förståelse för hur nanopartiklar bestående av mixade metaller bildas och hur kompositionen kan styras, men projektet kommer även inkludera avancerad karakterisering, av både de individuella nanopartiklarna och de större nanopartikelbaserade strukturerna. Detta kommer göras med hjälp av elektronmikroskopi, röntgenbaserade metoder och mätningar av materialens katalytiska egenskaper. Således kommer den forskarstuderande, i tillägg till att få vara med och ta kunskapen om nya nanomaterial och formation av aerosol-nanopartiklar framåt, att få omfattande erfarenhet av flertalet viktiga produktions- och karakteriserings-metoder för nanomaterial. Vi har ett stort nätverk av internationella samarbetspartners och en tids placering i industrin eller ett annat universitet kan ingå i arbetsuppgifterna.

Den forskarstuderande förväntas att arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet.

För fullständig annons, se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:399712/?lang=se

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand i fordonssystem

Doktorand i fordonssystem

25 januari 2022

Doktorand i Elektroteknik med inriktning mot elektromagnetism

Doktorand i Elektroteknik med inriktning mot elektromagnetism

25 januari 2022

25 januari 2022

25 januari 2022