Doktorand i fysik med inriktning mot teoretisk attosekundsfysik

Doktorand i fysik med inriktning mot teoretisk attosekundsfysik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen.

Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atomteori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet.

Arbetsuppgifter

Doktoranderna skall arbeta med utveckling av metoder för studier av icke-linjär växelverkan och fotojonisation av atomer via elektromagnetiska fält. Specifikt ska undersökningar göras av laserstyrd elektrondynamik inom atomer som befinner sig i tidsberoende exciterade tillstånd. Vidare undersöks hur dessa atomer kan påverka varanda på mesoskopiska och makroskopiska längdskalor. Både semi-klassisk och kvantmekanisk beskrivning av ljus kommer att betraktas. Enligt publicerade studier kan exciterade atomer användas som en typ av ”klocka” för att utföra tid-frekvens mätningar av attosekundspulser, men exakt hur noggranna dessa mätningar kan vara är ännu en öppen fråga. Atomer består av många elektroner och dess dynamik måste därför approximeras på något sätt. Vi använder tidsberoende singelexcitationer (TDCIS), samt diagrammatisk störningsteori, som våra utgångspunkter. Numeriska implementationer av nya program och subrutiner kommer att skrivas i modern FORTRAN. Samarbete i forskningsgrupp och kodutveckling sker med hjälp av GIT. Specifika delmoment i arbetet inkluderar:

A) Utveckling och implementering av metoder för studier av mesoskopiska och makroskopiska effekter vid växelverkan mellan attosekundspulser och exciterade atomer. Speciellt fokus mot ultra-snabb optik och kvantoptik.

B) Utveckling och implementering av metod för tidsberoende singelexcitationer som inkluderar relativistiska effekter med utgångspunkt från Dirac Hartree-Fock ekvationen. Speciellt fokus på relativistisk attosekundsfysik och fotojonisation.

Dessa doktorandtjänster är del i ett projekt med titel ”Ultra-fast superradiant and subradiant effects from atoms with electrons in superposition” som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) som ett Wallenberg Academy Fellow anslag. Projektet ger möjlighet till snabb utveckling av forskningen inom teoretisk attosekundsfysik på Matematisk Fysik vid Lunds Universitet. Det finns goda samarbetsmöjligheter med experimentella grupper i atomfysik vid Lunds Universitet, inom attosekundsfysik och inom kvantoptik (t ex Prof. Anne L’Huillier i attosekundsfysik och Prof. Stefan Kröll i kvantoptik) samt med teoretisk atomfysik vid Stockholms Universitet (Prof Eva Lindroth).

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

För fullständig annons, se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:395184/?lang=se

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand i fordonssystem

Doktorand i fordonssystem

25 januari 2022

Doktorand i Elektroteknik med inriktning mot elektromagnetism

Doktorand i Elektroteknik med inriktning mot elektromagnetism

25 januari 2022

25 januari 2022

25 januari 2022