Doktorand i genusvetenskap (3)

Doktorand i genusvetenskap (3)

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Sista ansökningsdag: 2023-04-15.

Forskarutbildningsämne
Stockholms universitet utlyser tre doktorandtjänster i genusvetenskap inom ramen för forskarskolan ”Genus, humaniora och digital kultur” https://www.gender.uu.se/utbildning/forskarutbildning/graduate-school-in-gender-humanities-and-digital-cultures/ Forskarskolan ska fokusera betydelsen av digital kultur i relation till humanistiska aspekter av genusvetenskapen som tvärvetenskapligt fält. Vid Stockholms universitet inkluderar humaniora såväl levd erfarenhet och etnografi som text i en snävare bemärkelse. Möjliga avhandlingsämnen kan exempelvis utgöras av digitala mediekulturer, grupper och communities, genus och mångfald (aktivism och sociala rörelser gällande ex. feminism, antirasism, queer, trans, funkisfrågor), digitala mediegenrer (ex. arkiv, museer, minnesstudier, audiofiktion), digitala estetiska och kulturella upplevelser i produktion och reception, digital intimitet och hälsa. Som doktorand i genusvetenskap ingår du både i forskarskolan ”Genus, humaniora och digital kultur” i samarbete med Uppsala universitet och Södertörns högskola, samt i Genusakademins forskarskola som erbjuder kurser samt möjlighet att nätverka med doktorander med genusinriktning från olika ämnen på Stockholms universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i genusvetenskap att med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp i huvudområdet genusvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 hp i genusvetenskap eller ett examensarbete om minst 15 hp med genusinriktning i annat huvudområde än genusvetenskap på avancerad nivå.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande behärskar antingen svenska, danska eller norska, samt därutöver engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på respektive språk. Undantag kan medges enbart för sökande som inte har förmåga att skriva på svenska, danska eller norska, men kan läsa och tala ett av dessa språk.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Deadline och besked om antagning
Sista ansökningsdag är 15 april 2023, med besked om antagning i juni. Utbildningen påbörjas den 28 augusti 2023.

Urval
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats Lediga jobb - Doktorandplatser.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola, och beslutet kan inte överklagas.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget, men sammantaget inte längre än vad som motsvarar fyra år på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20% med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap, professor Kristina Fjelkestam, tfn 073-687 50 66, kristina.fjelkestam@gender.su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument 


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan som beskriver:
omfattande maximalt 10.000 tecken inklusive blanksteg (vilket motsvarar ca 5 sidor). Forskningsplanen ska redogöra för problemformulering, forskningsbakgrund, teoretiska utgångspunkter, material, metoder och avgränsningar, samt presentera en tidsplan för arbetet. Planen fungerar i ansökan som ett arbetsprov och är inte bindande- Om du blir antagen kommer den att ligga till grund för vidare diskussioner om avhandlingsarbetets inriktning med dem som utses till dina handledare.
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• rekommendationsbrev (max 3 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats Lediga jobb - Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 3 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 7 mars 2023
  • Ansök senast: 15 april 2023

Liknande jobb


30 maj 2024

Doktorand inom medicinsk teknik

Doktorand inom medicinsk teknik

29 maj 2024

Doktorand i elektroteknik

Doktorand i elektroteknik

29 maj 2024