Doktorand i Geofysik - Urban undermark

Doktorand i Geofysik - Urban undermark

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner.

Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs gärna mer om institutionens verksamhet: http://www.geo.uu.se.

Enheten för geofysik vid Institutionen för geovetenskaper består av cirka 50 personer, inklusive cirka 20 doktorander. Vid geofysikprogrammet pågår för närvarande projekt som involverar studier av storskaliga strukturer i Baltiska sköldens jordskorpa, urban geofysik, nya geofysiska innovationer (hårdvara och mjukvara) för mineralprospektering vid större djup, geologisk lagring, vetenskaplig borrning, jordbävningseismologi, instrumentutveckling, tidsserienalys, utveckling av bearbetnings- och modelleringsmetoder för seismiska och elektromagnetiska data applicerad på både ytnära och djupare strukturer. Geofysikprogrammet har sitt eget seismiska system med 800 kanaler (kablar och 1C/3C wireless), ett toppmodernt 120 kanalers 3C landstreamersystem samt utvecklar och använder moderna bearbetnings- och avbildningsalgoritmer. Enheten är också välutrustad med en rad andra geofysiska instrument, inklusive elektromagnetiska instrument (t.ex. 11 magnetotelluriska stationer), modern loggningsutrustning av borrhål, gravimetrar med mera. Enheten driver också Svenska Nationella Seismiska Nätet (SNSN), bestående av cirka 70 permanenta bredbandsstationer och har en omfattande utrustningspool för passiva fältstudier.

Doktoranden kommer att placeras i forskningsprogrammet för geofysik vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: En ökande urbanisering, i kombination med effekterna av klimatförändringar och en omställning för minskade koldioxidutsläpp, kommer att sätta stor press på de alltmer belastade storstadsområdena. För att möta dessa utmaningar måste samhället avsevärt både öka och förbättra sin användning av undermarken under städerna. Underjorden är en resurs som då den en gång tagits i bruk förvandlats till en del av framtiden. Av den anledningen kräver undermarken en fysisk planering som är genomgripande, strategiskt driven och innefattar långsiktiga visioner. Med Stockholms Stad som utgångspunkt är det övergripande syftet med projektet att: 1) utveckla konceptuella verktyg och empiriska insikter för att bättre förstå den sociologiska och fysiska dynamiken i hållbar stadsplanering; 2) ge praktiska lösningar och vägledning för en långsiktig planering av och visioner för ett hållbart utnyttjande av det underjordiska rummet. Projektet kommer att genomföras i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskningsprogrammen Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) och Geofysik.

Doktorandens arbete består av att utvärdera befintliga geologiska och geotekniska data, till exempel lokaliseringen av svaghetszoner i berggrunden, och de bästa metoderna för att undersöka detta i stadsområden. Som ett resultat av projektet förväntas också en karta som visar lämpliga platser där större underjordiska anläggningar (t.ex. 150x50 meter) kan konstrueras. Projektet kommer att genomföras i en tvärvetenskaplig miljö, därmed är vi öppna för kandidater med ett brett spektrum av bakgrunder.

Anställningen kan omfatta upp till 20% av undervisning och annat arbete, vilket förlänger anställningsperioden med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha en MSc-examen i geofysik, bergmekanik, fysik eller geovetenskap eller motsvarande civilingenjörsexamen, helst inom ett område som är relevant för ämnet doktorandposition. Bra skriftlig och talad engelska är ett krav. Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Goda kunskaper i svenska.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett brev på högst 2 sidor som kortfattat beskriver dina motiv för att söka doktorandtjänsten, hur du vill bidra till projektet, samt relevanta färdigheter, kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla ett CV, kopior av relevanta betyg, examensarbete samt kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ari Tryggvason, tel + 46 18 471 23 88, epost: mailto:ari.tryggvason@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2021, UFV-PA 2021/3027.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

75200 box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

20 september 2021

20 september 2021

PhD student position in several complex variables

PhD student position in several complex variables

20 september 2021

20 september 2021