Doktorand i gränsytors kemi

Doktorand i gränsytors kemi

Arbetsbeskrivning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Luleå tekniska universitet, avdelningen för Kemiteknik söker en motiverad doktorand inom forskningsämnet Gränsytors kemi med inriktning mot syntes och karakterisering av fluorfria jonvätskeelektrolyter för batterier.

Ämnesbeskrivning
Gränsytors kemi omfattar experimentella och teoretiska aspekter på heterogena processer i fasgränsområdet mellan vätskor, fasta ämnen och gaser samt utveckling av nya ytkänsliga mätmetoder för sådana studier på molekylär nivå.

Projektbeskrivning
Konventionella litiumjonbatteri-elektrolyter är lösningar av fluorerade litiumsalter löst i organiska lösningsmedel. Sådana elektrolyter har ett antal nackdelar inkluderande toxicitet, risk för läckage, hög brandfarlighet, högt ångtryck och låg termisk och elektrokemisk stabilitet. Det finns därför ett brådskande behov av att ersätta dessa med icke-brandfarliga och fluorfria alternativ för att förbättra både säkerhet och prestanda. Joniska vätskor är salter som är vätskor vid eller under 100°C och har ett antal unika egenskaper såsom icke-flyktighet, icke-brännbarhet, hög termisk stabilitet, hög jonledningsförmåga, hög kemisk och elektrokemisk stabilitet och funktionell designbarhet. På grund av detta betraktas joniska vätskor som en lämplig komponent för framtida elektrolyter. De flesta kommersiellt tillgängliga jonvätskor innehåller emellertid fluorerade anjoner vilket gör dem mindre miljövänliga, dyra och besvärliga att producera och också problematiska i batteriet återvinningsstadiet. Därför är utveckling av nya fluorfria jonvätskor baserade elektrolyter mycket önskvärt.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och ett samarbete mellan forskargruppen gränsytors Kemi vid avdelningen för kemiteknik, Luleå tekniska universitet och avdelningen för kondenserade materiens fysik, avdelningen för fysik, Chalmers tekniska universitet, Göteborg.

Arbetsuppgifter
Huvudfokus är att designa, syntetisera och karakterisera fluorfria jonvätskor baserade elektrolyter. Målet är att starta från lättillgängliga, ekonomiska och gröna material med godartade syntetiska procedurer. De resulterande joniska vätskebaserade elektrolyterna kommer att karakteriseras med användning av NMR, FTIR och Raman spektroskopiska tekniker. Dessutom mäts fysikalisk-kemiska egenskaper såsom densitet, viskositet, termiskt beteende och jonkonduktivitet, tillsammans med elektrokemisk stabilitet och batteriprestanda. Några av experimenten kommer att genomföras vid Institutionen för fysik, Chalmers tekniska universitet, Göteborg.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Kompetens och erfarenhet
För att vara behörig för anställning krävs en master inom kemi eller kemiteknik och erfarenhet samt goda kunskaper i organisk syntes och fysisk-kemisk karaktärisering. Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt är också ett krav. Erfarenhet av syntes av jonvätskor och karakterisering är meriterande.

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring (t.ex. undervisning) upp till 20 % av heltid kan tillkomma. Tjänstgöringsort är Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Biträdande professor Faiz Ullah Shah (faisha@ltu.se), Gränsytors kemi, Luleå tekniska universitet
Professor Patrik Johansson (patrik.johansson@chalmers.se), Kondenserade materiens fysik, Institutionen för fysik, Chalmers tekniska högskola.

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4449-2020
Sista ansökningsdag: 31 januari 2021

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Luleå tekniska universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 10 december 2020
  • Ansök senast: 31 januari 2021

Liknande jobb


Doktorand i medicinsk vetenskap

Doktorand i medicinsk vetenskap

10 maj 2021

10 maj 2021