Doktorand i Hållfasthetslära inr. pappersmekanik

Arbetsbeskrivning

ARBETSUPPGIFTER KTH är Sveriges största tekniska universitet. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område - från naturvetenskap och teknik till arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Här finns cirka 13 300 helårsstudenter, 1 500 forskarstuderande och 3 900 anställda. BiMaC Innovation ett VINNOVA VINNExcellens Centrum som arbetar med multidisciplinär forskning för att utveckla nya innovativa demonstratorer med låg miljöpåverkan. Centret fokuserar på ett antal viktiga, men fortfarande, olösta problem, som har utgjort begränsningar för utveckling av nya produkter inom Svensk skogsindustri. Syfte med nya innovationer är att säkra och öka konkurrenskraften för Svensk skogsindustri i ett internationellt perspektiv. Fokus ligger på att använda materialmekanik, fiber och ytmodifikationer och materialteknologi för att skapa nya produkter. Skolan för Teknikvetenskap (SCI) och Institutionen för Hållfasthetslära på KTH erbjuder en doktorandtjänst i Hållfasthetslära med inriktning mot pappersmekanik. Syftet med projektet är att öka förståelsen för deformations och skademekanismer i pappersmaterial. Detta ska göras genom en noggrann mikromekanisk modellering och experimentella studier. Planen är att koppla ihop modellering och simulering med indata från experimentella studier, med målet att ge en mikromekanisk förståelse för skademekanismer i pappersmaterial. Målet är att optimera pappersegenskaper för att möjliggöra maximalt utnyttjande av pappersfibrer. I projektet är syftet att: . Utveckla en representativ volym element modell (RVE) baserad på finite element metoden (FEM) för att simulera pappersmaterial. Modellen ska inkludera fiber och bindningsegenskaper, och även friktion mellan fibrer. . Utnyttja mikroskopering och röntgentomografi för att mäta och karakterisera inhomogena deformationsmekanismer på mikronivå. . Etablera samband mellan deformations- och skademekanismer och spänning-töjningskurvor för pappersmaterial. KVALIFIKATIONER Sökanden ska ha en bakgrund i Hållfasthetslära med ett intresse för materialvetenskap (motsvarande en Civilingenjörsnivå). Vikt kommer att läggas på ett dokumenterat intresse for forskningslika aktiviteter, t.ex. ett välgenomfört examensarbete. Sökanden måste vara motiverade för doktorandstudier, kunna bedriva självständigt arbete, kunna genomföra kritisk analys av resultat samt ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. KTH har höga ambitioner när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar vårt lärosäte med avseende på jämställdhet och mångfald.

Kontaktpersoner på detta företaget

Helene Rune
08-790 91 80
Malin Höglund Hestreus
08-553 78 100
Niclas Carlsson
08-790 84 16
Per-Ove Öster

Lars-Gunnar Andersson
08-5537 8107
Maria Salling, Academic Work
08-522 576 20
Carolina Eneqvist
08-790 7111
Hjalmar Brismar, förfrågningar om tjänsten
08-16 10 15
Kia Vejdegren, information om ansökningsförfaran
08-790 6932
Sandra Di Rocco, förfrågning om tjänsten
08-790 7168

Sammanfattning

Besöksadress

KTH 10044 Stockholm
None

Postadress

Valhallavägen 79
Stockholm, 10044

Liknande jobb


12 september 2022

Senior Engineer in high temperature corrosion

10 augusti 2022

Forskningsingenjör

Forskningsingenjör

8 augusti 2022

Material Engineer

Material Engineer

18 juli 2022