Doktorand i historia

Doktorand i historia

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Historiska institutionen har en dynamisk forskningsmiljö med särskild kunskap inom tidigmodern historia, genushistoria, global historia, digital humaniora, forskning om rasism, antisemitism och Förintelsen; se mer här: http://www.

hist.uu.se. Institutionen har idag ca 80 medarbetare och ca 800 studenter. Till institutionen hör också Hugo Valentin-centrum.

Arbetsuppgifter: En doktorand kommer att antas inom av doktoranden själv identifierat forskningsområde. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs godkänt examensarbete för magister- eller masterexamen i historia eller annat relevant huvudområde.

De historiska institutionerna i Uppsala och Stockholm har ett samarbete om utbildningen på forskarnivå, betecknat Stockholm-Uppsala Forskarskola i historia. Som en följd av detta är antagningsproceduren samordnad. Dock måste den, som vill komma i fråga för antagning vid båda lärosätena, skicka in sin ansökan till såväl Uppsala universitet som Stockholms universitet. Sökande uppmanas också ta del av Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia för Stockholm respektive Uppsala (på respektive institutions hemsida).

Se även: https://hist.uu.se/utbildning/forskarutbildning-/forskarskola-i-historia/

Ansökningshandlingar skall förutom ansökningsblanketten omfatta 

- Sammanfattande meritförteckning (CV)
- Examensbevis, LADOK-utdrag eller liknande som dokumenterar behörighet samt de akademiska meriter den sökande vill åberopa.
- Kandidat-/C-uppsats (om sådan finns)
- Examensarbete på avancerad nivå
- En forskningsplan om ca 6 sidor
- En redovisning av hur lång faktisk studietid som har gått åt för uppsatserna/examensarbetena enligt punkt 3 och 4.
Alla ovan nämnda bilagor måste inlämnas senast nedan angivet sista datum för ansökan. 

http://www.hist.uu.se/utbildning/forskarutbildning-/hur-du-ansoker/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Se även: https://mp.uu.se/documents/432512/49832458/histfilfak-2015-26-riktlinjer-for-utbildning-pa-forskarniva.pdf/bbede4f6-a330-4ff3-a578-0b64dc907cd4

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Erik Lindberg, prefekt@hist.uu.se, tel 018-471 1523, studierektor för utbildning på forskarnivå prof. Maria Ågren, studierektor-fo@hist.uu.se, tel 018-471 1535, eller fakultetens utbildningsledare Anna Sofia Hedberg, anna_sofia.hedberg@uadm.uu.se, tel 018-471 6982.

Upplysningar om institutionen i Stockholm lämnas av: prefekt Jens Ljunggren, jens.ljunggren@historia.su.se, tel 08-16 36 64, eller studierektor för utbildning på forskarnivå prof. Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se, tel. 08-16 33 83.

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2020, UFV-PA 2020/1004.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen

Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen

28 juni 2022

Doktorand i kemi med inriktning mot organisk kemi

Doktorand i kemi med inriktning mot organisk kemi

28 juni 2022

Doktorand i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur

Doktorand i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur

28 juni 2022