Doktorand i Idé och lärdomshistoria

Arbetsbeskrivning

Doktorand i Idé och lärdomshistoria

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, Max 4 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för kulturvetenskaper, Lund
Tillträde: 1 september 2014
Diarienummer: HTPA 2014/35

Arbetsuppgifter
Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring kan förekomma.

Behörighet
Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de
allmänna studieplanerna, se http://www.ht.lu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/

Bedömningsgrund
Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig
utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Lunds Universitet LUND
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, Max 4 år Omfattning: 100 %

Liknande jobb


Doktorand i Idé och lärdomshistoria

3 februari 2014