Doktorand i informationsteknologi

Doktorand i informationsteknologi

Arbetsbeskrivning

Anställningen fokuserar på forskning och utveckling av metoder och teknologier för att kunna studera utveckla samarbetet mellan människa och teknik samt människa och information. Genom att studera mänskligt beteende i en domänspecifik kontext ges möjligheter att utveckla sättet vi utformar produktionsnära informationstjänster, med fokus både på hur ny teknik kan möjliggöra nya sätt att interagera med informationskällor och hur dessa informationsmängder bör presenteras i ett användargränssnitt. Målet är att kunna anpassa produktionsnära informationsleveranser för att förenkla, effektivisera och förbättra resultatet av arbete. Doktoranden kommer att arbeta i forskningsgruppen User Centred Product Design vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap. Arbetet sker också i nära samverkan med industripartners och i stor utsträckning baserat på industrins behov.

Forskarstudierna bedrivs inom ämnet informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.

Anställningen avser forskarutbildning (80 %) och institutionstjänstgöring (undervisning och administrativa uppgifter motsvarande 20 %).

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:


• avlagt examen på avancerad nivå i informationsteknologi, ergonomi, teknisk design, user experience design, kognitionsvetenskap eller av arbetsgivaren bedömt annat relevant ämne, eller fullgjorda kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
• slutförda kursfordringar om minst 60 högskolepoäng inom informationsteknologi, ergonomi, teknisk design, user experience design, kognitionsvetenskap eller av arbetsgivaren bedömt annat relevant ämne, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå
• godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B/ Engelska 6 eller motsvarande.

Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:


• God förmåga att tillgodogöra sig utbildning i informationsteknologi på forskarnivå.
• Dokumenterad god samarbetsförmåga.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
• Dokumenterad god förmåga att planera, organisera och nå uppsatta mål.
• Dokumenterad god förmåga i informationsdesign eller kognitiv ergonomi.
• Goda kunskaper i kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys.
• Goda kunskaper i digitala verktyg och datorgränssnitt som stödjer informationspresentation.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad god förmåga i informationsdesign eller kognitiv ergonomi samt goda kunskaper i kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Anställningens omfattning är 100 %, varav 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring. Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande. Endast den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Sista ansökningsdatum: 27 oktober 2021

Diarienummer: Ref nr HS 2021/759

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Mikael Harlén och huvudhandledare Peter Thorvald. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:


• Personligt brev
• CV
• Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa
• Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen och förväntningar på forskarutbildningen
• Examensarbete

Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Kontaktpersoner på detta företaget

Biträdande avdelningschef Nadia Björn
0500-44 80 00
SACO-S Anders Johansson
0500-44 80 00
ST Rosa Christiansen
0500-44 80 00
Lärarförbundet Helen Jern
0500-44 80 00
avdelningschef Gunnar Mathiason
0500-44 80 00
bitr. avdelningschef Niklas Torstensson
0500-44 80 00
bitr. professor i datavetenskap Göran Falkman
0500-44 80 00
Avdelningschef Josef Adolfsson
0500-44 80 00
Biträdande professor Dan Högberg
0500-44 80 00
Avdelningschef Kassie Sundin
0500-44 80 00

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Högskolan i Skövde
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 september 2021
  • Ansök senast: 31 oktober 2021

Besöksadress

Högskolevägen 1
None

Postadress

Box 408
SKÖVDE, 54128

Liknande jobb


Doktorand inom leukemiforskning

Doktorand inom leukemiforskning

26 oktober 2021

7 oktober 2021

7 oktober 2021