Doktorand i informationsteknologi

Arbetsbeskrivning

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Våra studenter och anställda får förutsättningarna för att lyckas genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter och medarbetare. Högskolan har idag omkring 500 anställda och ca 11 000 studenter och utgör en viktig resurs för regionens utveckling.

Institutionen för informationsteknologi söker en
DOKTORAND I INFORMATIONSTEKNOLOGI, ref nr HS 2014/284

Anställningen är inom ämnet informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.

Anställningen avser forskarutbildning och i förekommande fall institutionstjänstgöring (undervisning, administrativa uppgifter, utveckling av kurser och delta i förberedelser och författande av forskningsmedelsansökningar). Doktoranden ska bidra till pågående forskningsprojekt och projektansökningar inom kognitiva och interaktiva system genom att föreslå och genomföra egna delprojekt inom ramen för gruppens åtaganden inom de olika projekten. Arbetet kommer delvis att bedrivas inom det europeiska projektet DREAM (www.dream2020.eu). Doktorandens forskning ska handla om igenkänning av handlingar och intentioner i den sociala interaktionen mellan människor och mellan människor och robotar.

Behörig för anställningen är du som har:
- avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- slutförda kursfordringar om minst 120 högskolepoäng inom kognitionsvetenskap, informationsteknologi, datavetenskap eller annat relevant ämnesområde, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå
- godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande.

Utöver behörighetskraven kommer meritering inom följande områden att gälla som bedömningsgrunder vid anställningen:
- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Goda kunskaper inom forskningsmetoder och statistik. (+)
- Goda kunskaper inom kognitiva och interaktiva system. (+)
- Grundläggande kunskaper inom kognitiv modellering.
- Erfarenhet av Matlab eller liknande program för uppläggning av experiment.
- Förmåga att arbeta självständigt med design och analys av experiment. (+)
- Dokumenterad tidigare forskning inom kognitionsvetenskap.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. (+)
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. (+)
- God förmåga att planera och organisera det egna arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar i arbetet.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid ett antal av punkterna ovan, dessa är markerade med (+).

Högskolan i Skövde eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier. Då flertalet befattningshavare inom ämnesområdet är män välkomnar Högskolan särskilt kvinnor att söka anställningen.

Information om hur ansökan ska utformas och var den ska sändas finns på www.his.se/jobb.

Kontaktpersoner på detta företaget

Biträdande avdelningschef Nadia Björn
0500-44 80 00
SACO-S Anders Johansson
0500-44 80 00
ST Rosa Christiansen
0500-44 80 00
Lärarförbundet Helen Jern
0500-44 80 00
avdelningschef Gunnar Mathiason
0500-44 80 00
bitr. avdelningschef Niklas Torstensson
0500-44 80 00
bitr. professor i datavetenskap Göran Falkman
0500-44 80 00
Avdelningschef Josef Adolfsson
0500-44 80 00
Biträdande professor Dan Högberg
0500-44 80 00
Avdelningschef Kassie Sundin
0500-44 80 00

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Högskolan i Skövde SKÖVDE
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande. Endast den som antas/redan har antagits till utb på forskarnivå får anställas
  • Visstidsanst. till avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. 80 % forskarstud och 20 % inst.tjänstgör.
  • Publicerat: 8 maj 2014

Besöksadress

Högskolevägen 1
None

Postadress

Box 408
SKÖVDE, 54128

Liknande jobb


17 november 2021

Postdoktor i modellbaserad utveckling

Postdoktor i modellbaserad utveckling

17 november 2021

17 november 2021

17 november 2021