Doktorand i Kost- och måltidsvetenskap

Arbetsbeskrivning

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap utbildar studenter på både grundläggande och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- och måltidsvetenskap som bas.

Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av mat och måltider. Institutionen har ett 30-tal medarbetare varav för närvarande fem doktorander. Besök gärna vår hemsida för ytterligare information, https://www.umu.se/institutionen-for-kost-och-maltidsvetenskap/

Doktorandanställningens inriktning
Doktorandanställningen är i Kost- och måltidsvetenskap med inriktning lärande genom mat och måltider i grundskolan. Den forskning som bedrivs vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap inom detta område har sin bas i tre av institutionens profilområden; Didaktik i hem- och konsumentkunskap, Människans relation till mat, måltider och hälsa samt Matvanor och näringsintag i olika grupper. För närmare information om dessa områden se följande länk https://www.umu.se/institutionen-for-kost-och-maltidsvetenskap/forskning3/

Denna doktorandanställning utlyses i samarbete med Lärarhögskolan, se länk https://www.umu.se/lararhogskolan/ och ingår i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området, se länk https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/forskarskolan-inom-det-utbildningsvetenskapliga-omradet-fu/. 

Kvalifikationer 
Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet d.v.s. som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Kost- och Måltidsvetenskap krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 90 hp i ämnet kost- och måltidsvetenskap, kostvetenskap, dietetik, hem- och konsumentkunskap eller måltidskunskap. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Sökande bör kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till följande bedömningsgrunder:

- Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
- Tidigare studieresultat
- Kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:

- Analytisk förmåga
- Kommunikativ förmåga skriftligt och muntligt
- Kritisk förmåga
- Självständighet
- Prestationer inom givna tidsramar

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande (HF 7 kap. 41 §).

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandanställningen ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 31 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/fn-beslut-asp-kost-och-maltidsvetenskap.pdf. 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb, https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/. Sista ansökningsdag 2020-03-27. 

Till fullständig ansökan ska bifogas:


- Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max två sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till doktorandanställningens inriktning lärande genom mat och måltider i grundskolan.
- Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker doktorandanställningen (max två sidor)
- Verifierad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa.
- Kopia av examensbevis
- Uppsatser/övriga publikationer
- Eventuella övriga meriter med relevans för doktorandanställning
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Xavier de Luna/Professor
090-786 5559,[email protected]
Chatrine Westerlund
090-786 64 13
Pref Mikael Henningsson, [email protected]
090-786 5798
Bitr prefekt Michael Gruber, [email protected]
090-786 7835
Pref Mikael Henningsson, [email protected]
090-7865798
Bitr prefekt Michael Gruber, [email protected]
090-7867835
Jeanette Dareblom /Administrativ chef
090-7866155
Xavier de Luna/Professor
090-786 5559
Linda Johnson
090-786 55 04
Jenny Dufweke
090-786 68 22

Sammanfattning

Besöksadress

Umeå universitet
None

Postadress

Umeå universitet
Umeå, 90187

Liknande jobb


Doktorand, Biologi inriktning ekologi

Doktorand, Biologi inriktning ekologi

24 mars 2020

PhD student position in Innovation Management

PhD student position in Innovation Management

24 mars 2020

PhD student position

PhD student position

23 mars 2020