Doktorand i Landskapsarkitektur, inriktning Landskapsplanering

Arbetsbeskrivning

Institutionen för stad och land
Institutionen för stad och land

Åter till landskapet: landskapskaraktärisering för hållbar utveckling
Beskrivning:
Vi utlyser en doktorandtjänst med syftet att utforska och utveckla kvalitativa metoder för landskapskaraktärisering för planering, som går bortom de konventionella kartografiska ansatserna och bortom en uppdelning mellan ruralt och urbant. För att nå dit förväntas studenten kombinera landskapsstudier med en historisk ansats eller studier av vardagslivet, i studier av rekreation och dess mobiliteter.

Du kommer att vara en av tio doktorander inom det tvärvetenskapliga Europeiska Innovative Training Network (ITN), TOD IS RUR: “Transit-Oriented Development (TOD) for Rural-Urban Regions”. Nätverket kommer att erbjuda unika möjligheter för internationellt och tvärvetenskapligt utforskande med kollegor vid ledande Europeiska universitet och med ledande praktiker inom landskapskaraktärisering. I ditt fall kommer ett nära samarbete med Center for Metropolitan Studies, Technische Universität Berlin, vara av central betydelse, liksom samarbeten med praktiserande landskapsarkitekter. Fallstudier förväntas utföras i Sverige och Tyskland. Mer information om TOD IS RUR finns på: https://www.uantwerpen.be/en/projects/tod-is-rur/

Uppgifter och ansvar:
För uppgifter och ansvar, se komplett annons här https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

Behörighet:
På denna sida är annonsen förkortad, se komplett annons här https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

 

Sökande måste leva upp till kraven enligt "H2020 MSCA Mobility Rule”. Enligt dessa har din nationalitet ingen betydelse, däremot får du inte ha varit bosatt eller utfört din huvudsakliga aktivitet (arbete, studier etc.) i Sverige under mer än 12 månader under de tre år före anställningsdatumet. Militärtjänstgöring, korta semestervistelser, eller tid i landet under vilken du sökt flyktingstatus enligt Genevekonventionen räknas inte in i dessa 12 månader.

Ett generellt behörighetskrav enligt “H2020 MSCA ESR” är att du, när du antas som doktorand, inte har fullgjort mer än fyra års heltidsstudier på doktorandnivå, och har inte tagit ut en doktorsexamen. Tiden räknas från det att du tagit ut en examen som gör dig behörig för doktorandstudier (i Sverige eller annat land), oavsett om doktorandstudier påbörjats eller inte.

Placering:           
Uppsala

Anställningsvillkor:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
1 september, 2021.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-06-09.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Fackliga kontaktpersoner: 
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 6 maj 2021
  • Ansök senast: 9 juni 2021

Liknande jobb


Doktorand i psykologi med inriktning mot arbetsmiljö och automatisering

11 juni 2021

11 juni 2021