Doktorand i mikrobiell samhällsekologi

Doktorand i mikrobiell samhällsekologi

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i mikrobiell samhällsekologi till programmet för Limnologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

Programmet för Limnologi omfattar 3 huvudsakliga forskningsområden med en väsentlig grad av överlappning och samarbete: mikrobiell ekologi, populations- och samhällsekologi och biogeokemi. Se vidare https://www.ieg.uu.se/limnologi/

Projektbeskrivning: Skillnader i artsammansättningen mellan ekologiska samhällen, dvs. beta-diversitet, kan ha många orsaker, bland annat skillnader i lokala miljöförhållanden, organismers spridningsmönster och slumpen. Dessutom kan historiska processer vara av betydelse, till exempel så kallade prioritetseffekter orsakade av skillnader i ordningen i vilken arter koloniserar ett habitat.  Doktoranden kommer att arbeta inom ett forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet som har följande huvudmål: (1) att undersöka hur flera faktorer som ändras till följd av globala miljöförändringar tillsammans påverkar betydelsen av olika processer som orsaker skillnader i artsammansättning och hur det påverkar ekosystemfunktioner, samt (2) hur prioritetseffekter som uppstår på högre trofinivåer kan påverka artsammansättningen och funktion på lägre trofinivåer. Doktoranden kommer att genomföra ett antal experimentella studier med naturliga mikrobiella samhällen inkluderande både laboratorieförsök och mesokosmförsök i fält.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom ett ämne med relevans för ekologi. Goda kunskaper och erfarenhet i samhällsekologi och mikrobiell ekologi krävs. Mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska krävs, i såväl tal som i skrift. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och självständighet.

Meriterande: Tidigare erfarenhet av experimentellt arbete i lab och fält och molekylärbiologiska metoder för att karakterisera mikrobiella samhällen. God kunskap av statistik (särskilt multivariata metoder), metasamhällsteori och akvatisk ekologi samt grundläggande kunskaper i programmering med R och bioinformatik.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Lön: Enligt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-11 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Silke Langenheder, silke.langenheder@ebc.uu.se, +46 18 471 2710.

Välkommen med din ansökan senast den 2020-09-15. UFV-PA 2020/2628.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Doktorand inom smarta elnät

Doktorand inom smarta elnät

25 november 2020

25 november 2020

24 november 2020

24 november 2020