Doktorand i Naturresurser och hållbar utveckling - Koldioxidbudgetar

Doktorand i Naturresurser och hållbar utveckling - Koldioxidbudgetar

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper bedriver en bred forskning och utbildning inom spännande områden som omfattar bland annat globala klimat- och naturresursfrågor, samt frågor om jordens inre och naturkatastrofer.

Vi befinner oss i en spännande, expansiv, internationell miljö. Idag är vi cirka 250 anställda från mer än 30 länder. För mer information se http://www.geo.uu.se.

Den tvärvetenskapliga forskningen inom forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU) fokuserar på olika dimensioner av hållbar utveckling. Globala energisystem är ett av programmets övergripande teman som fokuserar på de globala, nationella och lokala energisystemen och hållbar resursanvändning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Naturvetenskap kombineras med teknisk, ekonomisk och social forskning för att analysera, förstå och modellera hur energisystem fungerar och förändras över tid och hur de interagerar med ekonomin, miljön och vårt samhälle.

Doktorandtjänsten är placerad i Uppsala inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU).

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktorandpositionen är en del av forskningsprojektet ”Integrering av regionala koldioxidbudgetar i regional klimatpolitik" finansierat av Energimyndigheten. Det övergripande syftet med projektet, som leds av docent Magdalena Kuchler, är att bidra till ökad kunskap om den roll svenska län kan spela i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Projektet koncentrerar sig på tre svenska län som representerar olika nivåer av sampel mellan regionala koldioxidbudgetmål och den regionala klimatpolitiken: 1) Västra Götaland; 2) Västerbotten och 3) Östergötland. Projektets primära metod är ett tillvägagångssätt som utvecklats av Nilson et al. (2012) för att undersöka koherensen och integrationsnivån mellan allmänna politiska mål. Metoden kommer att modifieras för att skapa analytiska matriser för agens, temporaliteter och utvärderingsmetoder.


Doktorandens arbete kommer att fokusera på att identifiera och undersöka: 1) politiska och institutionella aktörer som är nödvändiga för en effektiv integrering av ambitiösa koldioxidbudgetmål i klimatpolitiska ramverk; 2) temporaliteter som genereras av integrationen av ambitiösa koldioxidbudgetmål i befintliga (klimat)politiska ramverk; 3) utvärderingsmetoder som behövs för att säkerställa effektiva åtgärder och integrationsförloppet. Dessutom förväntas doktoranden hjälpa till att samordna aktiviteter i fallstudier och engagemang med intressenter och delta i projektmöten och bidra till kommunikations- och spridningsaktiviteter.

Anställningen kan omfatta upp till 20% av undervisnings- och administrativt arbete, vilket förlänger anställningsperioden med motsvarande tid. Undervisningen kan till exempel omfatta kurser i ”Energi, vatten och mat” (1GE059), ”Energisäkerhet i lokala och globala energisystem” (1GV334) och ”Fossil utfasning och hållbara energiomställningar” (1GV210).

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha en magisterexamen i statsvetenskap, offentlig förvaltning, styrning, miljöstrategisk styrning, hållbar utveckling, STS eller motsvarande. Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet av att tillämpa kvalitativa forskningsmetoder, som textanalys, intervjuer, observationer och intressentkartläggning. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och färdigheter i arbetet med involvering av intressenter (t.ex. intervjuer, workshops) är krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Goda kunskaper i svenska. 

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett brev (helst på engelska) som kortfattat beskriver din motivation att söka den här doktorandtjänsten, hur du ser din roll i att bidra till projektet samt relevanta färdigheter/kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla ett CV, kopior av relevanta tentor, betyg, examensarbete och andra dokument, såsom rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Magdalena Kuchler, tel +46 18 471 68 85, e-post mailto:magdalena.kuchler@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2021, UFV-PA 2021/3026.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

75200 box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

20 september 2021

20 september 2021

PhD student position in several complex variables

PhD student position in several complex variables

20 september 2021

20 september 2021