Doktorand i neurovetenskap

Doktorand i neurovetenskap

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Vid institutionen för Neurovetenskap arbetar ca 400 forskare, lärare, doktorander och administratörer med olika neurovetenskapliga inriktningar.

Via olika utbildningsprogram och kurser, både på grund-, avancerad och forskarnivå, sprider vi dessa kunskaper till en lång rad blivande yrkesspecialister – till exempel läkare, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor och biomedicinska forskare.

Doktorandtjänst i neurovetenskap med focus på effektera av skriftarbete på natten på människors hälsa och prestationer

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: En doktorandtjänst är ledigförklarad för en mycket motiverad person med intresse för sömnfysiologi och kronobiologi, att få ansluta sig till en forskningsgrupp med docent Christian Benedict som projektledare, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Forskningsgruppen undersöker vilka effekterna av dygnsrytmrubbning och sömnbrist kan ha på prestationer och hälsan hos människor. Vi genomför experimentella studier och arbetar med populationsdata (t.ex. ULSAM och UK Biobank). Ett av huvudmålen med projektet är att undersöka effekterna av skiftarbete på natten och glukosmetabolism, endokrin aptitkontroll och kognitiv prestation. Vår forskning är mycket tvärvetenskaplig och det övergripande målet är att identifiera faktorer som kan hjälpa till att identifiera riskgrupper för de negativa hälsoeffekterna med skiftarbete på natten. Du kommer att utföra experimentella studier samt arbeta med svensk och internationell kohortdata. Mer information om forskningsgruppernas aktivitet finns på: http://www.benedictlab.org

Kvalifikationskrav: Masterexamen inom ett relevant område (t.ex. biomedicin, neurovetenskap). Kandidaten ska vara kompetent i statistik och / eller hantering av epidemiologiska data; Kandidaten ska ha erfarenhet av fältarbete och / eller experiment. Dokumenterad muntlig och skriftlig kompetens i engelska. Grundläggande kunskaper i svenska; Bra rekommendationer från tidigare handledare / lärare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalifikationer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Att ha tidigare erfarenhet av att utföra experiment inom området sömn och kronobiologi anses vara starkt meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan måste innehålla 1) en presentation som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och motivation till varför du vill doktorera, 2) en kort beskrivning av din utbildning, 3) ett CV, 4) en kopia på ditt examensbevis och kursbetyg, 5) namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner, 6) relevanta publikationer (inklusive uppsatser).

Ansökan ska helst skrivas på engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Assoc. Professor Christian Benedict, mailto:christian.benedict@neuro.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 10 september 2020, UFV-PA 2020/2910.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


15 januari 2021

Doktorand i materialteori med inriktning mot kvantkontroll

Doktorand i materialteori med inriktning mot kvantkontroll

15 januari 2021

Doktorand inom hållbart boende

Doktorand inom hållbart boende

15 januari 2021