Doktorand i numerisk analys

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 41 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid tio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1900 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Doktorand i numerisk analys

Arbetsuppgifter
Forskningen fokuserar på analys och design av parallella flergridmetoder med diskontinuerliga Galerkin metoder för tidsberoende kompressibla flöden.

Målet är att skapa skalande, snabba och effektiva metoder för nästa generation av lösare för Large Eddy Simulations (LES). Detta görs i samarbete med andra forskargrupper i Sverige, Tyskland och USA.

Undervisning i numerisk analys upp till 20% av tjänsten kan ingå.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i numerisk analys har den som med godkänt resultat genomgått läskurser om minst 60 högskolepoäng i matematiska ämnen, varav minst 30 högskolepoäng i numerisk analys. I förekommande fall kan relevant datavetenskaplig kompetens tas under beaktande. Ett examensarbete omfattande minst 30 högskolepoäng ska ingå.

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Bedömningsgrund
Goda kunskaper av numeriska metoder för tidsberoende partiella differentialekvationer (PDEer) är meriterande. Kunskaper om flergridmetoder, numerisk linjär algebra och computational fluid dynamics är meriterande.

Goda kunskaper i programmering i Fortran eller C++ är krav. Kunskaper i parallella beräkningar är meriterande.

Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift, är ett krav, liksom god samarbetsvilja och intresse av att arbeta interdisciplinärt är krav.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Philipp Birken
+46462223165

Sammanfattning

Besöksadress

Box 118?
None

Postadress

Box 118?
Lund, 22100

Liknande jobb


19 augusti 2020

Doktorand inom maskininlärning för modellering av attacker

Doktorand inom maskininlärning för modellering av attacker

10 september 2020

Två doktorandplatser i latin

Två doktorandplatser i latin

21 september 2020

Doktorander i specialpedagogik

Doktorander i specialpedagogik

21 september 2020