Doktorand i psykologi

Doktorand i psykologi

Arbetsbeskrivning

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi med inriktning mot klinisk psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) med utbildningsstart HT 2021.

Projektbeskrivning
Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Forskningen i psykologi vid Örebro universitet fokuserar främst på utvecklingspsykologi (t.ex. barn och ungdomars levnadsförhållanden, samt åldrande och kognition) och klinisk psykologi/hälsopsykologi (t.ex. psykologisk prevention och behandling, samt känsloreglering, smärta, IBS, tinnitus och sömn).

Vi söker en doktorand med nyfikenhet och intresse av psykologi med inriktningen klinisk psykologi/hälsopsykologi. Doktorandprojektet inbegriper forskning gällande kopplingen mellan känsloreglering och problematisk, svårhanterlig ilska samt om, och hur, riktad träning i att reglera känslor kan minska ilskerelaterad problematik, inklusive negativa beteendemässiga, kroppsliga och sociala konsekvenser av svårhanterlig ilska. Metoder som kommer att användas inkluderar experimentella beteendevetenskapliga laborationsstudier, survey-/enkätstudier samt kliniska behandlingsstudier. Projektet sker inom ramen för ett större forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet, Stanford University (USA) och Örebro universitet. Doktoranden kommer att handledas av professor Hugo Hesser (huvudhandledare).

Av betydelse för anställningen som doktorand är förmågan att klara av forskarutbildningens krav vilket bland annat bedöms utifrån självständiga arbeten under grundutbildningen, skrifter och publikationer i övrigt som utvisar den sökandes förmåga till självständigt arbete av forskningskaraktär, samt utifrån övriga för forskarutbildningen relevanta meriter. Tillsättning av tjänsten sker på grundval av den högst rankade ansökan.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
Se hela annonsen på Örebro universitets sida för lediga jobb.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av professor Hugo Hesser, hugo.hesser@oru.se eller enhetschef Sofia Bergbom, sofia.bergbom@oru.se.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2021-08-23. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 april 2021
  • Ansök senast: 23 augusti 2021

Postadress

Fakultetsgatan 1
ÖREBRO, 70182

Liknande jobb


17 november 2021

Postdoktor i modellbaserad utveckling

Postdoktor i modellbaserad utveckling

17 november 2021

17 november 2021

17 november 2021