Doktorand i psykologi

Doktorand i psykologi

Arbetsbeskrivning

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand i psykologi med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Dina arbetsuppgifter

Inriktningen för denna doktorandanställning är forskning om faktorer såsom personlighet, livshändelser och användning av digitala medier som predicerar mottaglighet för missvisande information, samt interventioner för att öka människors motståndskraft. Datainsamling och analys är avsett att ske inom ramen för en kvantitativ metodologi med longitudinell ansats. Forskningen är en del av projektet ”Mottaglighet för missvisande information i den digitala tidsåldern”, som finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet ingår även i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön JEDI-lab vid Linköpings Universitet, som använder teorier och metoder från bland annat socialpsykologi, personlighetspsykologi, beteendeekonomi och kognitiv psykologi.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.


Din arbetsplats
Avdelningen för psykologi bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom psykologi. 

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kraven för antagning till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs att den sökande fullgjort 90 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom beteendevetenskapligt ämnesområde eller i något ämne av central betydelse för aktuell forskningsmiljö.

Ett krav för anställningen är goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Att ha läst kurser och/eller kunna uppvisa dokumenterad forskningserfarenhet inom ämnen som är relevanta för forskningsprojektet (t.ex. beslutsfattande, socialpsykologi, personlighetspsykologi och avancerad forskningsmetodik och statistisk analys) är meriterande. Vi förutsätter att du har intresse och ambition att tillägna dig avancerad kunskap om kvantitativ metodik och relevanta statistiska analysmetoder, särskilt för longitudinella studier. Goda förutsättningar att kunna göra detta är särskilt meriterande. Relevanta kunskaper, erfarenheter och intressen bör beskrivas i ansökan, samt i den utsträckning det är möjligt dokumenteras.

Under rubriken Avsiktsförklaring vill vi att du bifogar förslag på idéer som du skulle vilja testa inom ramen för detta projekt.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 27 juni 2023
  • Ansök senast: 18 augusti 2023

Liknande jobb


Doktorander i industriell produktframtagning

Doktorander i industriell produktframtagning

12 april 2024

Doktorand i pedagogik

Doktorand i pedagogik

12 april 2024

Doktorand i Produktionssystem

Doktorand i Produktionssystem

10 april 2024

8 april 2024