Doktorand i psykologi med inriktning mot intern motivation för kognition

Arbetsbeskrivning

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Doktorand i psykologi med inriktning mot intern motivation för kognition
Institutionen för psykologi söker en doktorand i psykologi.

Projektstart är september 2021. Projektet syftar till att förstå hur och när hjärnan belönar sig själv för att tänka. Ansök senast 2021-06-11.

Projektbeskrivning

Vad är det som gör tänkande så tillfredsställande att vi ibland ägnar oss åt det som ren förströelse? I det här projektet undersöker vi om kognitiva osäkerheter såsom i varseblivning, minne och problemlösning förklarar tillfredsställelsen man får av att hitta svaren. Forskningsfrågorna undersöks genom lab-baserade beteende-experiment jämte registrering av autonoma funktioner, i online-experiment samt genom hjärnavbildning (fMRI).

Behörighet
Grundläggande behörighetskrav för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs dessutom att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet psykologi. Projektets utformning gör att sökande ska kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska.

Vi söker en engagerad, ansvarsfull och kreativ person med hög motivation för forskarstudier. Du är öppen för att ta flera perspektiv på tänkande inklusive emotionella, evolutionära och kliniska aspekter för att vägleda utformningen av forskningsfrågor. Du är intresserad av att omsätta idéer i experiment och uppskattar programmering, kvantitativ modellering och analys. Förkunskaper och erfarenhet av experimentell metod, hjärnavbildning, programmering och matematisk statistik är därför särskilt meriterande för doktorandtjänsten. Vid urval kommer vikt att läggas vid personlig lämplighet så som samarbets- och kommunikationsförmåga på engelska.

Villkor för anställningen

Utlysningen avser heltidsanställning som doktorand med doktorsexamen som mål. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt forskarutbildning vilket innefattar själva projektet, men även forskarutbildningskurser. För anställningen gäller att du förväntas utföra huvuddelen av ditt arbete på Institutionen för psykologi, Umeå universitet. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete ingå (upp till max 20 %). Anställningen är tidsbegränsad till fyra år vid heltidsstudier, med förlängning i upp till ett år vid institutionsarbete. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

1. Personligt brev som motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)

2. CV/meritförteckning

3. Ett kort skiss på max två sidor där du ger en beskrivning av ditt forskningsintresse i relation till forskningsprojektet och befattningens inriktning

4. Kopior av examensbevis

5. Kopior av uppsatser/övriga publikationer

6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Närmare upplysningar lämnas av docent Linus Holm, +46-90-786 76 07, linus.holm@umu.se eller prefekt Annika Nordlund, 090-786 78 30, annika.nordlund@umu.se

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Välkommen med din ansökan senast 2021-06-11 

Institutionen för psykologi:

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande. Vi har ca 90 anställda varav ett tiotal är doktorander. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår https://www.umu.se/institutionen-for-psykologi/.

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Xavier de Luna/Professor
090-786 5559,xavier.deluna@stat.umu.se
Chatrine Westerlund
090-786 64 13
Pref Mikael Henningsson, mikael.henningsson@umu.se
090-786 5798
Bitr prefekt Michael Gruber, michael.gruber@umu.se
090-786 7835
Pref Mikael Henningsson, mikael.henningsson@umu.se
090-7865798
Bitr prefekt Michael Gruber, michael.gruber@umu.se
090-7867835
Jeanette Dareblom /Administrativ chef
090-7866155
Xavier de Luna/Professor
090-786 5559
Linda Johnson
090-786 55 04
Jenny Dufweke
090-786 68 22

Sammanfattning

Besöksadress

Umeå universitet
None

Postadress

Umeå universitet
Umeå, 90187

Liknande jobb


Doktorand i psykologi med inriktning mot arbetsmiljö och automatisering

11 juni 2021

11 juni 2021