Doktorand i sociologi

Doktorand i sociologi

Arbetsbeskrivning

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning.

Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbetslivs- och genusforskning. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (www.miun.se/fgv).

Arbetsuppgifter: Forskarstudier samt institutionsgöromål och/eller undervisning. Forskarstudierna kommer att bedrivas inom forskningsprojektet Människa, mått och motståndskraft: Nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap, som är knutet till Risk och krisforskningscentrum (RCR). Forskningsprojektet är indelat i tre delstudier. I delstudie 1 undersöker vi människors kunskap, vilja och förutsättningar att förbereda sig för samhällstörningar. Delstudie 2 fokuserar faktorer och samband mellan kommunikation, motivation och handling. I den tredje delstudien utvecklar vi indikatorer och metoder för att kunna mäta befolkningens motståndskraft vid större samhällsstörningar, som t.ex. naturkatastrofer eller terrordåd. För mer information om projektet: http://www.miun.se/rcr/MMM.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning: Forskarstudier (80%) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20%) under fem år.

Behörighet: För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. Det sistnämnda förtydligas av kravet att sökande inom grundutbildningen har fullgjort 90 högskolepoäng i sociologi eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats om minst 15 hp, samt minst en magisterexamen i sociologi eller närliggande ämne. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan bör också åtföljas av en projektskiss på max 5 A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar. Projektskissen ska ha anknytning till en eller flera av delstudierna i forskningsprojektet Människa, mått och motståndskraft: Nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap. Projektskisser som inte knyter an till projektet kommer inte att tas i beaktande. Dokumenterad erfarenhet av att använda kvantitativa metoder samt av studier inom risk- och krisforskning utifrån sociologiska perspektiv utgör särskilda meriter. Ämnet har ambitionen att öka heterogeniteten i personalgruppen vad gäller exempelvis kön, etnicitet och funktionsvariationer

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde: Heltid under fem år. Tillträde 1 september 2021.

Anställningsort: Östersund

Lön Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information: Om projektet Minna Lundgren 010-142 88 19 mailto:minna.lundgren@miun.se

Om forskarstudier i sociologi vid Mittuniversitetet Katarina Giritli-Nygren 010-142 88 43 mailto:katarina.giritli-nygren@miun.se

Om institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Pär Olausson 010-142 85 47 mailto:par.olausson@miun.se

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och andra relevanta publikationer, samt en kortfattad projektskiss (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingprojektet. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-04-30

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Sammanfattning

Liknande jobb


6 maj 2021