Doktorand i zooekologi: Evolution av mutationshastighet och dess effekter

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.Evolutionsbiologiskt centrum är en av världens största arbetsplats för evolutionsbiologer, det finns ett brett spektrum av inriktningar inom biologin och är en utmärkt forskningsmiljö.

Vid Institutionen för Ekologi och Genetik bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik, med ett flertal framgångsrika forskningsprojekt med fokus på naturlig och sexuell selektion, molekylär evolution, artbildning, mikrobiell diversitet och ekosystemprocesser. Vår forskarskola erbjuder en stimulerande miljö med ett rikt utbud av seminarier, journal clubs, kurser samt möjligheter att interagera med forskare och studenter. Arbetsklimatet är mycket internationellt med engelska som det primära språket vid institutionen. Se http://www.ieg.uu.se/ för mer information

Projektbeskrivning: Hastigheten med vilken nya mutationer uppkommer i vårt DNA har fundamentala konsekvenser för grundläggande evolutionära mönster och processer så som prevalensen av genetiska sjukdomar, arters anpassningsförmåga, samt artbildnings- och utdöendeprocesser. Nya studier har visat att mutationshastigheten hos bakterier så väl som bananflugor kan variera med hälsotillståndet hos individen, men trots detta är de underliggande mekanismerna och orsakssambanden än så länge dåligt utredda. Det övergripande målet med forskningen är att förstå vad som styr variation i mutationshastighet samt vilka effekter detta kan ha på populationsdynamik och evolutionära processer i nya miljöer.

Den antagna doktoranden kommer huvudsakligen använda sig av Fröbaggar, men potentiellt också av andra tvåkönade organismer så som fjärilar, bananflugor, och/eller rundmaskar, för att angripa frågeställningarna experimentellt. Experimentell evolution/artificiell selektion kommer kombineras med DNA-sekvensering och analys av kvantitativ genetisk data. Den antagna doktoranden kommer primärt att arbeta tillsammans med sin huvudhandledare Dr. David Berger, samt dela labbutrymme med Prof. Göran Arnqvists grupp. För närvarande bedrivs forskning av 10 personer i labbet. Det kommer ske samarbete och interaktioner med de andra labbmedlemmarna. Tjänsten utgör en del av ett projekt finansierat av det Svenska Vetenskapsrådet (VR).

Kvalifikationskrav: En relevant masterexamen i biologi, genetik, ekologi eller motsvarande. Vi söker dig som är motiverad och har ett stort intresse inom evolutionsbiologi. Tidigare erfarenhet av kvantitativ/molekylär/populations-genetik eller evolutionär ekologi och sexuell selektions teori är meriterande. Det är önskvärt om du har tidigare erfarenhet av arbete i labb eller med användning av statistisk programvara (t.ex. R, SAS, Mathematica, Phyton). Du ska ha god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska. Att ha god samarbetsförmåga samtidigt som du trivs att arbeta självständigt är viktiga egenskaper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningen: Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning (maximalt 20%), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Anställningen som forskarstuderande berättigar sociala förmåner och lön som är fastställd enligt lokala riktlinjer. Mer information om lönenivåer: http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/doktorandfragor/doktorandstege/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och just du är lämplig för tjänsten, 2) CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av examensbevis och dina betyg, 5) namn och e-postadresser till minst två referenspersoner 6) relevanta publikationer inklusive masteruppsats. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. David Berger, email: david.berger@ebc.uu.se tel. 018-471 2662. 

Välkommen med din ansökan senast den 15:e mars 2017, UFV-PA 2017/373.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Postdoktor inom filosofi

Postdoktor inom filosofi

1 oktober 2020

Postdoktor inom filosofi

Postdoktor inom filosofi

4 juni 2020

Forskare inom Personcentrerad vård

Forskare inom Personcentrerad vård

15 maj 2020