Doktorand inom biogeokemi av fluviala sediment

Doktorand inom biogeokemi av fluviala sediment

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare.

Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se. Programmet för limnologi bedriver grundforskning och tillämpad forskning om inlandsvattnens ekologi och biogeokemi, från mikroskopisk skala till globala biogeokemiska kretslopp.

Projektbeskrivning: Vi söker en doktorand inom ett projekt om läckage av miljöfarliga ämnen från sediment vid dammutrivning. När vattenkraftverkens dammar har nått slutet av sin livslängd och rivs ut, mobiliseras sediment som har ansamlats i magasinet. Substanser med negativ miljöpåverkan kan läcka ut från sedimentet när det eroderar och transporteras nedströms, som t ex näringsämnen, metaller, organiska miljögifter, och växthusgaser. I samband med en planerad dammutrivning kommer det här projektet att kvantifiera sedimentens rörlighet och läckage av miljöfarliga ämnen, genom en kombination av fältmätningar, labbexperiment och modellering. Projektet finansieras av Energimyndigheten och genomförs i samarbete med ett EU-projekt om åtgärder i reglerade vattendrag.

Arbetsuppgifter: Dina arbetsuppgifter inkluderar forskning, undervisning och kurser inom projektets ämnesområde.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom relevant område. Erfarenhet och kunskap krävs inom ett eller flera av följande områden: sedimenttransport, sedimentens reaktivitet, biogeokemi, fluvial geomorfologi, limnologi. Mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska krävs, i såväl tal som i skrift. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och självständighet.

Meriterande: Tidigare erfarenhet av experimentellt arbete på labb, och av fältarbete. Grundläggande kunskaper i GIS, modellering och statistik. B-körkort.

Lön: Enligt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i http://regler.uu.se/. http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Sebastian Sobek, sebastian.sobek@ebc.uu.se, +46 18 471 2718.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 2020-10-26, UFV-PA 2020/3466.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Doktorand inom smarta elnät

Doktorand inom smarta elnät

25 november 2020

25 november 2020

24 november 2020

24 november 2020