Doktorand inom elnätssystem

Doktorand inom elnätssystem

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Avdelningen för elektricitetslära vid institutionen för elektroteknik söker en doktorand i elektricitetslära med fokus på riskreducering i elnätsystem.

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. https://elektroteknik.uu.se/ bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 130 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Projektbeskrivning: Doktoranden kommer arbeta med reducerad sårbarhet och riskreducering i elnät. Projektet är en del av https://www.cnds.se/, ett nationellt forskningscentrum som syftar till att förebygga och förbättra samhällets beredskap för risker genom att öka kunskapen inom dynamiken och konsekvenserna av naturkatastrofer. Samarbete och kommunikation inom CNDS-nätverket ger en interdisciplinär plattform för att utbyta expertis inom naturkatastrofer och riskreduktion.

Doktorandprojektet fokuserar på två områden:

- Förmågan hos elnätet att hantera en hög andel av el producerad från intermittenta förnybara energikällor, tex vindkraft, eller en hög andel av intermittenta laster, tex laddning av elfordon.
- Samt katastrofberedskap hos elnätet för att hantera sällsynta situationer med hög inverkan.

Projektet syftar till att studera sårbarheten hos elnätet och resultaten kommer användas för att ge riktlinjer för riskreducering av både reglerbara och förnybara energiinstallationer.

Forskargruppen vid Uppsala universitet har lång erfarenhet av forskning inom elektroteknik samt har en stor laborativ verksamhet. Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Förmåner: Som anställd vid Uppsala Universitet erbjuds du friskvård för din hälsa och en ledande forskningsmiljö, https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/formaner/ Institutionen för elektroteknik erbjuder även ett lönetillägg utöver de lokala riktlinjerna för doktorander vid Uppsala universitet.

Anställningen som doktorand motsvarar fyra års heltidsstudier med möjlighet till förlängning vid särskilda skäl. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Kvalifikationskrav:

- Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom energisystem, elektroteknik, teknisk fysik eller liknande.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikationsförmåga med andra forskare. Du bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Meriterande:

- Erfarenhet och intresse av numerisk modellering och programmering såväl som experimentellt arbete är meriterande.
- Industrierfarenhet är meriterande.
- Goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska är meriterande.
- Civilingenjörsexamen är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Thomas, karin.thomas@angstrom.uu.se Mikael Bergkvist, mikael.bergkvist@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2020, UFV-PA 2020/3944.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand inom Systemeffekter av digitalisering på godstransporter

Doktorand inom Systemeffekter av digitalisering på godstransporter

12 november 2020

Två doktorander inom limnologi

Två doktorander inom limnologi

26 november 2020

26 november 2020

26 november 2020