Doktorand inom idrottsvetenskap

Doktorand inom idrottsvetenskap

Arbetsbeskrivning

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta moderna idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag cirka 150 medarbetare och 1 400 studenter.

GIH utlyser härmed en doktorandplats i ämnet idrottsvetenskap inom projektet: Molekylära mekanismer bakom anabol resistens vid sarkopen fetma.

 

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att undersöka och definiera molekylära mekanismer bakom nedsatt muskeltillväxt i samband med hög ålder och fetma. Särskilt studeras lysosomens roll i att förmedla molekylära signaler till proteinkomplexet mTORC1, som anses vara den viktigaste komponenten i regleringen av proteinsyntesen i human skelettmuskel.

Projektet innefattar rekrytering av äldre (70-80 år) kvinnor och män, med eller utan fetma som efter rekrytering ska genomgå en serie fysiologiska tester och slutligen delta i ett experimentellt försök med blod- och muskelprovtagning. Blod- och muskelprover från människa analyseras med olika biokemiska och molekylärbiologiska metoder såsom tex immunoprecipitering, western blot, RT-qPCR, immunohistofluorescens och mass- spektrometri.

 

Behörighet till utbildning på forskarnivå
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:


• avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
• den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Intyg om kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 från svenskt gymnasium.

Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning: 8 juni 2020

 

Ansökan
För instruktioner kring ansökningsförfarande och ansökningshandlingar hänvisas till den fullständiga annonsen på GIH:s hemsida.

 

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån på förhand fastställda kriterier. För denna doktorandplats beaktas även:


• administrativ skicklighet med avseende på att skriva ansökningar för etikprövning och forskningsanslag, 
• erfarenhet av att rekrytera yngre och äldre studiedeltagare, utföra fysiologiska tester samt genomföra blod- och muskelprovtagning med deltagare som har varierande grad av hälsa,
• erfarenhet av att analysera blod- och muskelprover från människa med analysmetoder enligt projektbeskrivningen,
• goda språkkunskaper i Svenska.

 

Varaktighet/Arbetstid
Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid (motsvarande 100 procents tjänstgöringsgrad) enligt högskoleförordningens 5 kap 1–7§ med tillträde i juni 2020.

 

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 11 mars 2020.

 


Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Fredrik Nilsson, Chef för avdelningen för Kommunikation, IT och fastighet
070 092 41 33
Anna Ekenberg, Facklig företrädare, Saco-S
08-120 538 02
Marjan Pontén, Facklig företrädare, OFR-ST
08-120 538 17
Björn Sandahl, Förvaltningschef
08-120 537 04
Marie Nyberg, Enhetschef
0812053768
Suzanne Lundvall, Prefekt
070-772 89 01
Katarina Offnegårdh, Avdelningschef
08-120 53 827
Christine Dartsch, Föreståndare
0706202620
Kerstin Hamrin, Facklig företrädare, Saco-S
08-120 538 16

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Gymnastik- och idrottshögskolan
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 19 februari 2020
  • Ansök senast: 11 mars 2020

Besöksadress

Lidingövägen 1
None

Postadress

Box 5626
STOCKHOLM, 11486

Liknande jobb


Doktorand i Humanistiska studier med inriktning mot svenska språket

Doktorand i Humanistiska studier med inriktning mot svenska språket

22 september 2020

19 augusti 2020

Doktorand inom maskininlärning för modellering av attacker

Doktorand inom maskininlärning för modellering av attacker

10 september 2020

Två doktorandplatser i latin

Två doktorandplatser i latin

21 september 2020