Doktorand inom smarta elnät

Doktorand inom smarta elnät

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.

Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 130 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Avdelningen för elektricitetslära söker en doktorand i elektricitetslära med fokus på elnätsanalys och realtidssimuleringar.

Projektbeskrivning: Dagens elsystem tenderar att bli mer och mer komplext och utvecklingen inom området kommer att vara stort de kommande åren. Man står inför en rad utmaningar såsom en elektrifiering av flera sektorer (fordon, industrier etc), en pågående energiomställning till förnybara energi källor och en ökad kapacitetsbrist i flertalet städer. En central punkt kommer att vara att säkerställa tillförlitligheten i elnäten och att elnätet förblir stabilt.

I det här projektet kommer vi att använda oss av en realtidssimulator för att analysera olika nättopologier och driftscenarion. En realtidssimulator gör det möjligt att koppliga verkliga kontrollsystem till den och också på sikt testa verklig hårdvara och undersöka hur systemet reagerar under olika driftfall och vid olika störningar. En stor del av doktorand projektet kommer att bygga upp denna testmiljö och sedan göra olika analyser. 

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Du kommer under din tid som doktorand arbeta tillsammans med andra doktorander och forskare vid avdelningen. 

Arbetsuppgifter: Göra nätsimuleringar med realtidssimulator, testa hårdvara och olika kontroll- och styralgoritmer i modellen. En stor del av arbetet kommer att vara att utför experiment för verifieringar av analytiska modeller.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.

I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Förmåner: Anställningen som doktorand motsvarar fyra års heltidsstudier med möjlighet till förlängning vid särskilda skäl. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Som anställd vid Uppsala Universitet erbjuds du statlig pension, friskvård för din hälsa och en ledande forskningsmiljö, https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/formaner/ Institutionen för elektroteknik erbjuder även ett lönetillägg utöver de lokala riktlinjerna för doktorander vid Uppsala universitet.

Kvalifikationskrav:

- Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom energisystem, elektroteknik, teknisk fysik eller liknande.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikationsförmåga med andra forskare. Du bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

meriterande:

- Erfarenhet av elnätsanalys.
- Stark motivation och förmåga att jobba både individuellt och i grupp är meriterande.
- Erfarenhet av HIL system och realtidsimuleringar är meriterande
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är meriterande

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Mars 2021. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Cecilia Boström, Cecilia.bostrom@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 december 2020, UFV-PA 2020/4412.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand inom global hälsa och socialmedicin

Doktorand inom global hälsa och socialmedicin

25 januari 2021

Doktorand i MKV med inr. strategisk kommunikation

Doktorand i MKV med inr. strategisk kommunikation

22 januari 2021