Doktorand inom socialt arbete

Doktorand inom socialt arbete

Arbetsbeskrivning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång. Institutionen finns både i Linköping och Norrköping.Vi söker nu en doktorand inom Socialt arbete med inriktning mot samtal och social interaktion

Dina arbetsuppgifter
Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne. Ämnet socialt arbete vilar på tre ben: forskning, praktik och utbildning. Forskning inom socialt arbete förväntas att vara relevant för både praktiken och utbildningen. Forskningen syftar till att vara till gagn för och genomföras i nära samarbete med praktiken.

Forskarutbildningen leder fram till examen i ”Filosofie doktor i socialt arbete”.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats
Anställningen är knuten till Institutionen för kultur och samhälle och forskningsmiljön Socialt arbete. Den forskning som bedrivs i denna miljö värnar om rättvisa, vägleds av principen om alla människors lika värde och verkar för social förändring, i riktning mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle. Forskningsmiljön präglas vidare av gränsöverskridande, där teorier och metoder från flera discipliner tillämpas på en rad empiriska fält.

Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom socialt arbete och välfärdsrätt.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom socialt arbete eller annat för utlysningen relevant ämne eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i socialt arbete eller annat för utlysningen relevant ämne eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna utlysning söker vi framförallt personer med forskningsintresse och kompetens inom samtal och social interaktion.

För anställningen krävs vidare goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.

De sökande bedöms utifrån förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, såsom den påvisas i inlämnade underlag. Till ansökan bifogas en forskningsplan där den sökande på 3 till 4 sidor presenterar sitt forskningsämne och en avhandlingsplan. Denna avhandlingsplan används tillsammans med övriga underlag som grund för en samlad bedömning av den sökandes kreativitet, självständiga omdöme och förmåga att på ett övertygande sätt formulera vetenskapliga problem, i relation till tidigare och aktuell forskning på området.  

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.  Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 augusti. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.     

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 juni 2023
  • Ansök senast: 15 augusti 2023

Liknande jobb


26 mars 2024

26 mars 2024