Doktorand inom verifiering och testning av parallell programvara

Doktorand inom verifiering och testning av parallell programvara

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Ämnet för tjänsten innefattar utveckling av tekniker för verifiering och testning av parallell programvara.  Relevanta tekniker innefattar programanalys, verifiering, symbolisk exekvering, testning, fuzzing, "taint analysis", och modellinlärning. Ett viktigt mål är att öka sådana teknikers analyskraft och skalbarhet så att de kan användas på realistiska parallella kodbaser.

Miljö: Tjänsten finansieras av ett projekt från Vetenskapsrådet (VR). Arbetet utförs inom forskargrupper  vid Uppsala universitet (Bengt Jonsson, Parosh Abdulla, Mohammed Faouzi Atig, Philipp Ruemmer, Kostis Sagonas, Wang Yi) som är världsledande inom automatisk verifiering, testning, och programspråksimplementering. Dessa grupper har utvecklat viktiga analysverktyg, såsom UPPAAL, Concuerror och Nidhugg, kompilatorer och programmeringsverktyg för språket Erlang, samt en rad ytterligare resultat som fått stort genomslag. T.ex. har forskare erhållit "CAV (Computer-Aided Verification) Award", den främsta akademiska utmärkelsen inom området, såväl 2013 (Wang Yi) som 2017 (Parosh Abdulla and Bengt Jonsson).

En doktorandanställning ges upp till fem år. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav: En doktorand ska ha civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kunskaper i ett ämne som är relevant för forskningsområdet, goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Det är önskvärt med en god bakgrund inom några av områdena programanalys, kompilatorteknik, formell verifiering, testning, säkerhet, programvaruteknik, och liknande.

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer, sina forskningsintressen och motivering av önskad forskningsinriktning. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en kopia av examensarbete (åtminstone en sammanfattning), relevanta publikationer och övriga dokument. Sökande uppmuntras att ange tidigaste möjliga datum för anställning, samt att bifoga rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Bengt Jonsson (bengt.jonsson@it.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 25 mars 2020, UFV-PA 2020/531.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

75200 box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Doktorand i arkitektur

Doktorand i arkitektur

18 september 2020

18 september 2020

Doktorand (licentiat) i datadrivna smarta urban mobilitet

Doktorand (licentiat) i datadrivna smarta urban mobilitet

10 september 2020

Doktorand inom trådlösa nätverk

Doktorand inom trådlösa nätverk

10 september 2020