Doktorand inriktning utvärdering och hälsoekonomi

Doktorand inriktning utvärdering och hälsoekonomi

Arbetsbeskrivning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmv

LINKÖPINGS UNIVERSITET                                            
ledigförklarar en anställning som
Doktorand inom Medicinsk vetenskap
med placering vid Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys

Projektbeskrivning
Resurser för tillhandahållande av hälsovård är alltid begränsade, eftersom de aldrig är tillräckliga för att helt tillfredsställa alla behov. Hälsoekonomisk utvärdering är en uppsättning metoder för att analysera resursanvändning och effekter av interventioner såsom undersökningar, diagnostik, prevention och behandling, ofta med hjälp av kostnadseffektivitetsanalyser. Antal studier avseende kostnadseffektivitet för metoder som har använts i tandvården är emellertid låg.

Doktorandprojektet är en del av forskningsprogrammet Foresight vid Malmö Universitet, vilket syftar till att genom multidisciplinär forskning studera biomarkörer som kan prediktera karies och parodontit (tandlossning) och därigenom utveckla verktyg för att kunna diagnosticera individer med ökad risk för sjukdomarna. Syftet med doktorandprojektet är att studera hälsoekonomiska aspekter, främst kostnadseffektiviteten, av olika metoder för prediktion av karies och parodontit.

Kostnadseffektiviteten kommer bland annat att analyseras med hjälp av en simuleringsmodell som kan syntetisera och extrapolera data under en lång tidshorisont. Både karies och parodontit är sjukdomar som finns i många stadier och påverkar hälsan under mycket lång tid. För att ta fram relevanta beslutsunderlag behöver därför den sammantagna bilden över lång sikt påvisas. 

Arbetsuppgifter
Inom ramen för anställningen förväntas doktoranden bland annat läsa och granska internationella vetenskapliga artiklar, analysera statistiska samband, beräkna och analysera kostnader och kariesutveckling samt skriva rapporter och artiklar.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. Erfarenhet inom hälsoekonomiska metoder är meriterande, liksom kunskaper inom odontologi. Kunskaper inom statistik och fördjupad användning av Excel är meriterande.

Personlig kompetens
Vi söker dig som är analytisk och noggrann. Du ska ha goda kunskaper i att läsa vetenskaplig engelska texter, goda kunskaper i att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift, ha lätt för att kommunicera med andra och ha en god samarbetsförmåga.

Förordnandetid
Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Frågor om forskarutbildningen
För allmänna frågor om forskarutbildningen: Forskarutbildningsstudierektor Bijar Ghafouri, e-post bijar.ghafouri@liu.se

Huvudhandledare: Docent Thomas Davidson
Bihandledare: Odont. Dr. Helena Christell
Ämnesföreträdare: Professor Lars-Åke Levin

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 november. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 oktober 2020
  • Ansök senast: 17 november 2020

Liknande jobb


31 mars 2021

Doktorand i sociologi

Doktorand i sociologi

31 mars 2021

Doktorand i datavetenskap

Doktorand i datavetenskap

31 mars 2021