Doktorand, Institutionen för Skogsekonomi

Doktorand, Institutionen för Skogsekonomi

Arbetsbeskrivning

Vid Institutionen för skogsekonomi bedrivs forskning och utbildning inom ämnesområdena företagsekonomi, nationalekonomi, naturresursekonomi samt policy, med i huvudsak skoglig tillämpning och med en tydlig koppling till hållbar utveckling. Institutionen är delaktig i utbildning vid såväl fakulteten skogsvetenskap som fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, är ansvarig för kandidat- och masterprogram samt ger egen forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och nationalekonomi. Geografiskt är institutionen lokaliserad vid två campus: Ultuna (Uppsala) och Umeå. Institutionen har en stark anknytning nationellt såväl som internationellt; genom samarbete inom nätverket CERE (www.cere.se) (tillsammans med Umeå Universitet); delaktighet i SSFE (Scandinavian Society Forest Economics) (www.ssfe-network.org/)och innehar redaktörskapet för tidskriften Journal of Forest Economics (www.nowpublishers.com/JFE). Slutligen finns vid institutionen huvudkontoret för forsknings- och kunskapsnätverket Forest Bioeconomy Network (www.forbioeconomy.com) - nära anknutet till EFI (European Forest Institute).

 

Vi söker en doktorand till Institutionen för skogsekonomi vid SLU i Umeå. Studenten kommer att studera hållbar förvaltning av skogsresurser med hjälp av ekonomiska principer och ekonometriska modeller. Det kan exempelvis handla om skogsägarens beslut, skogsindustrins beteende utifrån policy, eller frågor kring ekosystemtjänster och dess ekonomiska värde. Beslut om ämne för forskningsprojektet bestäms utifrån doktorandens och handledarens intresse. Kandidater uppmuntras att studera forskning som utförs av Professor Francisco X. Aguilar, Institutionen för skogsekonomi, tillgänglig här och på Google Scholar.Den utvalda doktoranden kommer att delta i tvärvetenskaplig forskning vid SLU, Institutionen för skogsekonomi. Doktoranden kommer att ansvara för att: identifiera ett forskningsämne där ekonomi och skogsförvaltning integreras; utveckla relevanta forskningsfrågor, utveckla en teoretisk ram och en lämplig forskningsdesign; tillämpa ekonometriska verktyg; samt skriva vetenskapliga manuskript och sammanställa en doktorsavhandling. I doktorandstudierna ingår också att läsa kurser. Forskarutbildningen omfattar 4 års heltidsstudier.


Kvalifikationer:
Behörig att söka forskarutbildning är du som har en magisterexamen i ekonomi eller relaterat område (t.ex. jordbruksekonomi, naturresursekonomi, skogsekonomi eller examen från ett starkt kvantitativt tvärvetenskapligt program). Kunskap inom naturresursekonomi, uppvisad förmåga att integrera skogs- och ekonomikoncept och dokumenterad kunskap om ekonometriska eller statistiska paket är extra meriterande. God förmåga att uttrycka dig i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Erfarenhet av att skriva vetenskapliga manuskript är extra meriterande. Även fördjupad kunskap av R, SAS, Stata eller annan programvara som ofta används i ekonometriska analyser är meriterande.

Placering:
Umeå

Försörjningsform:
Anställning som doktorand, upp till 4 år, baserat på årliga utvärderingar.

Tillträde:
Omgående tillträde, startdatum är förhandlingsbart.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-12-11.

Studenten bör ha grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå, om de har tagit en examen på avancerad nivå eller har genomfört kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högskolepoäng vid avancerad nivå. Grundskolekurser motsvarande engelska B / engelska 6 är ett grundläggande krav.

Den skriftlig ansökan skall innehålla CV, en förslagen forskningsöversikt på 2 sidor, kopior av examen och utskrifter av akademiska betyg, en kopia av masteruppsats, minst två referenser, samt intyg om certifierade kunskaper i engelska.

Den sökande som väljs ut för intervju ska tillhandahålla certifierade kopior av intyg, examensbevis och utskrifter från tidigare studier vid en internationellt erkänd högskola (universitet eller högskola) och utskrifter till intervjun. Om den sökande är en utländsk medborgare, kräver SLU en vidimerad kopia av passets sida som visar personuppgifter och fotografi.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 24 september 2020
  • Ansök senast: 11 december 2020

Liknande jobb


Doktorand i trä- och bionanokompositer

Doktorand i trä- och bionanokompositer

20 oktober 2020

20 oktober 2020

Doktorand, Veterinärmedicinsk vetenskap

Doktorand, Veterinärmedicinsk vetenskap

19 oktober 2020