Doktorand materialteknik, textil

Arbetsbeskrivning

Högskolan i Borås
Textilhögskolan söker:

Doktorand i textil materialteknik, med inriktning på textila sensorer för medicinska tillämpningar

Dnr PA 2014/96
Tidsbegränsad anställning (5 år), heltid, tillträde 18 augusti 2014.

Institutionen Textilhögskolan vid Högskolan i Borås är ett centrum för textil- och modesektorns kompetensförsörjning och har utvecklats bl a genom en omfattande forskning, där tyngdpunkten ligger inom programmen Smart Textiles, med teknik-, design och innovationsinriktning, respektive F:3 (Fashion, Function, Futures), som syftar till att utveckla den textila värdekedjan med fokus på modesektorn. Den aktuella tjänsten faller inom ramen för Smart Textiles, som är ett viktigt inslag i den fortsatta verksamheten som en plattform för ett internationellt ledande centrum för utveckling, design och specialiserad produktion av nästa generations textila produkter.

I ett 5-årigt tvärvetenskapligt projekt skall Textilhögskolan tillsammans med Sahlgrenska Akademin, Swerea IVF och Acreo Swedish ICT utföra forskning på textila sensorer för utveckling av vården av personer som lider av Parkinson, epilepsi eller stroke. Fokus för den aktuella tjänsten ligger på utveckling av och fördjupad förståelse kring textila sensorer för dessa tillämpningar; mer specifikt kan arbetet gälla konduktiva sensorer för registrering av elektriska fysiologiska signaler, elektroaktiva sensorer som kan mäta rörelser eller optiska sensorer för mätandet av blodets syremättnad.

En viktig utmaning är framställningen av dessa sensorer med textila tillverkningsmetoder och bibehållen komfort.

Den person vi söker är initiativrik, ansvarstagande och nyfiken, med ett praktiskt handlag och en väl utvecklad förmåga att samarbeta. För anställning krävs masterexamen/civilingenjör inom textil, kemi, polymerteknik eller liknande. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är en förutsättning.

Doktorander anställs enligt Högskoleförordningen kapitel 5. Studietiden motsvarar högst fyra års heltidsstudier och den första anställningsperioden omfattar ett år och förnyas i normalfallet med ett år i taget. För anställningen gäller att 80% av tiden reserveras för forskning och forskarutbildning inom ramen för enhetens forskarskola. Återstående 20% tid innefattar undervisning på grundnivå och på avancerad nivå i relevanta kurser, handledning av examensarbeten samt övrig administration relevant för anställningen. På grund av detta förlängs forskarutbildningstiden till 5 år.

Frågor besvaras av professor Vincent Nierstrasz 0734-611 999 eller Dr Anja Lund 033-435 4453 alt 0704-564621. Fackliga företrädare är Carina Théen för Saco-S, Mikael Gunnarsson för ST och Susanne Björkdahl Ordell för Lärarförbundet vilka nås via högskolans växel 033-435 40 00.

Till ansökan, märkt med dnr, bifogas styrkt meritförteckning, betygskopior och andra meriter den sökande vill åberopa. Till hjälp för meritredovisningen har högskolan utarbetat en meritportfölj som återfinns på hemsidan under Jobba hos oss. Ansökningshandlingar i två exemplar med referenser skall vara högskolan tillhanda senast 2014-06-09 under adress:

Högskolan i Borås
Registrator
501 90 Borås
eller jobb@hb.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Högskolan i Borås BORÅS
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Publicerat: 9 maj 2014

Liknande jobb


17 november 2021

Postdoktor i modellbaserad utveckling

Postdoktor i modellbaserad utveckling

17 november 2021

17 november 2021

17 november 2021