Doktorand - socialt arbete

Arbetsbeskrivning

Anställningsprofil – Doktorand

 

Institutionen för socialt arbete ingår i Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och på campus Växjö. Forskarutbildningen genomförs i Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Institutionens forskningsmiljö omfattar ett stort antal centrala områden inom socialt arbete, se https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-samhallsvetenskap/mot-fakulteten/socialt-arbete/ .

 

Ämnesområde för befattningen:

Socialt arbete

Placeringsort:

Växjö

 

Arbetsbeskrivning

Forskarutbildningen i socialt arbete omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Institutionen deltar i en nationell forskarskola i socialt arbete varför kurser kan komma att genomföras på annan ort än i Växjö. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Som doktorand får du dock i begränsad omfattning arbeta med andra uppgifter oftast undervisning, vilket förlänger utbildningstiden i motsvarande mån. Sådant arbete får inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i socialt arbete finns att hämta på https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/socialt-arbete/.

 

Doktoranders avhandlingsprojekt genomförs vanligen inom någon av institutionens etablerade forskargrupper men kan även bygga på en fristående forskningsidé.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som


• Avlagt examen på avancerad nivå
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

 

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i socialt arbete erfordras:


• utöver den grundläggande behörigheten särskild behörighet i ämnet i form av minst 90 hp i socialt arbete eller i andra ämnen med nära anknytning till forskarutbildningsämnet. Motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt inom eller utom landet kan likställas.
• Nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska i tal och i skrift.

 

Andra bedömningsgrunder


• Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.
• Den vetenskapliga skickligheten ska vara dokumenterad vid ansökan.
• Avhandlingsidéns genomförbarhet inom den givna tidsramen.
• Vikt kommer att läggas vid doktorandens förmåga att bidra till en aktiv doktorandmiljö liksom att kommunicera med samarbetspartners och yrkesverksamma inom det sociala arbetet.

 

Avvägning mellan bedömningsgrunder

1 Förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå
2 Den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i inskickade arbeten
3 Avhandlingsidéns genomförbarhet
4 Förmåga att samverka och att bidra till en god doktorandmiljö 

Övrigt:

Ansökan ska ha registrerats på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/ senast den 12 mars 2017.

 

Följande handlingar ska bifogas ansökan

1 Fullständigt CV med person- och kontaktuppgifter samt förslag till två referenspersoner.
2 Styrkt meritförteckning som visar behörighet till forskarutbildning.
3 Avsiktsförklaring med förslag till avhandlingsprojekt, tre – fyra sidor.
Denna ska innehålla en presentation av det problem du vill forska om, du ska beskriva hur din forskning skulle kunna genomföras och hur du vill ta dig an projektet teoretiskt och analytiskt. Vi vill även att du visar hur ditt projekt kan kopplas till dina tidigare studier eller arbete.
4 Master eller magisteruppsats.
5 Övriga vetenskapliga meriter exempelvis publicerade rapporter eller artiklar.

 

Upplysningar lämnas av:

Prefekt: Helene Jacobson Pettersson, 0480 - 44 69 68

helene.jacobson.pettersson@lnu.se

Professor: Verner Denvall, ordförande för handledarkollegiet, 0470 – 76 75 23

verner.denvall@lnu.se

Personalkonsult: Madeleine Sjöstedt, 0480 – 44 60 78 madeleine.sjostedt@lnu.se,

 

Välkommen med din ansökan senast den 12 mars!

Kontaktpersoner på detta företaget

ErikÅstedt, Personalkonsult
+46(0)470767558
UlrikaWelander, Professor
+46(0)470708821
Lena Larsson, Prefekt
0480-44 67 11
Helena Birath, Personalkonsult
0480-44 73 81
Erik Elheim, Personalkonsult

Bärbel Westphal, Prefekt

Linda Reneland Forsman, Prefekt
0480-446305
Joakim  Krantz, Studierektor för forskarutbildningen
0470-708454
Karolina Österdahl, Personalkonsult
0470-708674
Peter Karlsudd, Professor

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linnéuniversitetet Växjö
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lön
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 9 februari 2017

Besöksadress

Universitetsplatsen 1
None

Postadress

Box 451
Växjö, 35106

Liknande jobb


31 mars 2021

Doktorand i sociologi

Doktorand i sociologi

31 mars 2021

Doktorand i datavetenskap

Doktorand i datavetenskap

31 mars 2021