Doktorand, Stressfaktorer i nordliga vattendrag

Doktorand, Stressfaktorer i nordliga vattendrag

Arbetsbeskrivning

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
SLU har en internationell karaktär både när det gäller forskning och undervisning. Institutionen består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Stressfaktorer i nordliga vattendrag
Forskarutbildningsämne: Biologi 

Innehållsbeskrivning:
Pågående klimatförändringar och intensiv markanvändning utgör en allvarlig antropogen påfrestning på våra ekosystem, vilket hotar våra vattenresurser.  Under senare år noteras mer frekventa extremhändelser där vattendrag växelvis drabbats av perioder av torka och mycket hög vattenföring i svenska skogslandskap. Samtidigt utförs olika skogsbruksåtgärder på mer än 50 % av arealen i direkt anslutning till skogslandskapets källflöden. Tillsammans utlöser extrema väderförhållanden och skogsbrukets ingrepp flertalet allvarliga fysikaliska och kemiska förändringar i små vattendrag. Doktoranden kommer att arbeta med kontrollerade experiment i en naturlig bäck jämte en konstgjord bäck, tillsammans med provtagningar i naturliga, små vattendrag. I detta 4-åriga projekt ska studenten testa hur vattenlevande organismer och ekosystemfunktioner i små, skogsbrukspåverkade vattendrag reagerar på och återhämtar sig från extrem torka och extrema översvämningar; b) fastställa en baslinje för hur dessa ekosystem svarar på inducerad torka i frånvaro av skogsbruk, och c) bedöma effekterna av kombinerat skogsbruk och extrema hydrologiska stressfaktorer på en mängd olika biotiska reaktioner i en experimentell miljö. Arbetet kommer att placeras i Krycklan Catchment-studien (www.slu.se/Krycklan) och kommer att utnyttja unik forskningsinfrastruktur av experimentella dammsystem och akvatiska mesokosmer.  

Doktoranden bör börja under sommaren 2023, men startdatumet är flexibelt för rätt kandidat. Denna tjänst är fullt finansierad under fyra år med förväntning om att kandidaten ska avlägga en doktorsexamen inom denna tid. Det kan finnas potential att förlänga doktorandkontraktets längd med undervisning, men den framgångsrika kandidaten förväntas i första hand vara forskarbaserad. Doktoranden kommer att stå under handledning av Dr Lenka Kuglerová, vid institutionen för skogsekologi och skötsel, SLU i Umeå, Dr Brendan McKie, vid institutionen för vatten och miljö, SLU Uppsala Sverige och Dr Ryan Sponseller vid institutionen för ekologi och miljövetenskap, Umeå universitet. Studenten får också en chans att arbeta nära en tvärvetenskaplig grupp av forskare med mångsidig kompetens.

 

Kvalifikationer:
Grundläggande krav


• Magisterexamen eller motsvarande, i ett relevant ämne (ekologi, skogsvetenskap eller liknande)
• Erfarenhet av dataanalys i R
• Stark arbetsmoral
• Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
• Erfarenhet av vattendragsprovtagning och/eller strandundersökningar, gärna i nordiska skogar.

 

Meriterande


• Erfarenhet av mesokosmstudier
• Erfarenhet av att arbeta självständigt och organisera eget arbetsschema.
• Erfarenhet av att arbeta framgångsrikt i team.

 

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:
Anställning som doktorand, 4 års utbildning

Tillträde:
Sommaren 2023 men startdatum är flexibelt.  

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-04-03

Ansökningar från både Sverige och andra håll i världen är välkomna, och vi ser särskilt fram emot ansökningar från underrepresenterade grupper inom detta område.

Ansökningsinformation

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:


• CV
• Följebrev som beskriver dig själv och ditt motiv för att söka denna tjänst (max 2 sidor)
• Kort (max en sida) beskrivning av din vetenskapliga bakgrund, forskningsintressen och din matchning till ovan nämnda kvalifikationer
• Kopior av examensbevis, eller motsvarande, samt andra relevanta intyg t.ex. engelskspråkiga intyg
• Namn och kontaktuppgifter till två professionella referenser.

Utvärderingar kommer att baseras på ansökningsbrev, referenser, intervju och relevans av tidigare erfarenheter.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 14 mars 2023
  • Ansök senast: 3 april 2023

Liknande jobb


Postdoc position in Timber structures

Postdoc position in Timber structures

29 februari 2024

Doktorand i psykologi (D)

Doktorand i psykologi (D)

29 februari 2024

Doktorand i psykologi (B)

Doktorand i psykologi (B)

29 februari 2024