Doktorand till Magnus Essands forskargrupp

Doktorand till Magnus Essands forskargrupp

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet https://uu.

varbi.com/center/tool/position/406424/edit/tab:2/(www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 420 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt ca 700 verksamma i arbetsstyrkan.

Projektbeskrivning: En forskarutbildningsplats finns tillgänglig för en mycket motiverad individ med intressen inom tumörimmunologi och tumörbiologi inom Magnus Essands forskargrupp vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet. Projektet kommer att ske i samarbete med Leif Anderssons forskargrupp vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet. Fokus för doktorandprojektet kommer att vara att kartlägga ZC3H11A roll vid utvecklingen av cancer och att utveckla nya behandlingsformer för cancer baserat på målsökning av ZC3H11A. Mer information om forskningsgruppernas aktivitet kan nås på https://www.igp.uu.se/Research/clinical_immunology/magnus_essand/more/?languageId=1

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

Kvalifikationskrav: Sökanden skall ha en mastersexamen inom relevant ämnesområde (t.ex. biomedicin eller molekylär medicin). Dokumenterad praktisk erfarenhet av experimentellt forskningsarbete innefattande arbete med tumörimmunologi och tumörbiologisk forskning är meriterande. Vidare anses dokumenterat arbete med virus/vektorproduktion, isolering och odling av primära immunceller samt ett FELASA C-certifikat som meriterande. Mycket starkt meriterande är forskningserfarenhet beträffande virusbaserad cancerterapi, avancerad flödescytometri och konfokalmikroskopi. Tidigare arbete med in vivo tumörmodeller betraktas också som en mycket stark merit. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som gör den sökande lämplig för tjänsten.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via https://mp.uu.se/sv/web/info/forska/forskarutbildning/medicin-och-farmaci/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Magnus Essand, magnus.essand@igp.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2021, UFV-PA 2021/1322.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

75200 box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

20 september 2021

20 september 2021

PhD student position in several complex variables

PhD student position in several complex variables

20 september 2021

20 september 2021