Doktorand vid avdelningen för klinisk fysiologi

Doktorand vid avdelningen för klinisk fysiologi

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten.

Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Forskargruppen
Forskargruppen består av c:a 40 medarbetare av vilka två är professorer och fyra är docenter. Gruppens sammansättning inkluderar såväl medicinare som ingenjörer, matematiker, biomedicinska analytiker som sjukgymnaster.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Forskargruppen söker nu en driven doktorand på 100 % för en tidsbegränsad anställning på 4 år, enligt HF 5 kap 7§, med önskad start 2021-06-14.


Arbetsuppgifter
Som doktorand i forskargruppen och aktiv inom de tänkta projekten kommer arbetet att innefatta fördjupad fysiologisk, patofysiologisk och metodologisk kunskap inom ischemisk hjärtsjukdom. Även ledarskap, personlig utveckling och medarbetarskap kommer att vara ett centralt tema för arbetet för den aktuella befattningen.

Kandidaten skall:

- Ha avklarat minst 9 terminer på läkarprogrammet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi ser gärna att du är en ödmjuk person med integritet som kan vara proaktiv och initiativtagande i ditt arbete. Det är även en stor fördel om du har förmågan att se saker ur ett helhetsperspektiv i ditt arbete som doktorand. 

Meriterande för anställningen är:

- Tidigare arbete med bilddiagnostik av hjärtat och vetenskapligt skrivande.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Hindrik Mulder
+46 40 39 10 23
Paul Franks
+4640391149
Rebecka Forslund, personalsamordnare
+46 40 391054
Mats Roxendal, adminstrativ chef
+46 70 874 85 90
Marju Orho-Melander
+4640391210
Anette Agardh
+4640391338
Emmy Heidenblad
+4646176653
Mattias Belting/professor
+46 46 17 85 49
Göran B Jönsson/docent, forskargruppsledare
046 222 14 44
Adam Linder/docent, handledare
046 17 11 30

Sammanfattning

Besöksadress

BMC F13
None

Postadress

BMC F13
Lund, 22184

Liknande jobb


Doktorand i Infrainformatik

Doktorand i Infrainformatik

23 juni 2021

Doktorand inom Datalogi

Doktorand inom Datalogi

23 juni 2021

Doktorand inom samtidig kristallisation av oorganiska salter

Doktorand inom samtidig kristallisation av oorganiska salter

10 juni 2021

Doktorand i biokemi - struktur och dynamik av lagring i DNA

Doktorand i biokemi - struktur och dynamik av lagring i DNA

23 juni 2021