Doktorand vid avdelningen för reumatologi

Doktorand vid avdelningen för reumatologi

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten.

Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att verka inom forskargruppen som etablerades 2001 och var början till epidemiologiska studier om ANCA-associerade vaskuliter. Gruppen utvecklades med många nya forskare och har idag sitt forskningsfokus om bredare typer av systemiska vaskuliter. Gruppen leds idag av Docent Aladdin Mohammad och består av tre deltidsdoktorander, en heltidsdatamanager, en deltidsstatistiker och en deltidsforskningssköterska. Forskargruppen har nära samarbete med avdelningarna för njurmedicin, kardiologi, klinisk fysiologi och ortopedi vid Lunds universitet och sedan länge samarbete med Vasculitis & Lupus Clinic, Addenbrooke’s Hospital Cambridge, UK.
Forskningsgruppen deltar i samarbetsprojektet FAIRVASC om ANCA-associerade vaskuliter. Inom detta projekt kombineras patientdata från flera europeiska register vilket möjliggör applicerandet av nya statistiska tekniker.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Forskargruppen söker nu en doktorand på 100 % from den 1 december 2020 (eller enligt överenskommelse).

Arbetsuppgifter

- Insamling av data om patienter med ANCA-associerade vaskuliter.
- Arbete med patientdata från 8 europeiska patientregister som ingår i FAIRVASC.
- Kvalitetsdömning av insamlade data.
- Beräkning av olika aktivitets- och skadeindex som användas vid bedömning av sjukdomsaktivitet och prognos hos patienter med ANCA-associerad vaskulit.
- Deltagande i och aktivt drivande av avancerade statistiska analyser inklusive artificiell intelligens (AI) och maskininlärning.
- Skrivande och presentation av artiklar efter resultat.
- Deltagande i möten med FAIRVASC-gruppen.

Kvalifikationer

Kandidaten skall:

- Vara läkare.
- Ha goda kunskaper inom svenska och engelska, såväl skriftlig som muntlig.
- Ha goda datorkunskaper inom t.ex. Word MS, Excel och SPSS.
- Ha erfarenhet av forskning om systemiska vaskuliter och arbete med stora databaser samt statistiska analyser.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är självgående och har en problemlösande analytisk förmåga. Att du har förmågan att samarbeta och ett moget förhållningssätt till dina arbetsuppgifter.

Meriterande för anställningen är:

- Kurser i maskininlärning.
- Arbete med datahanteringsverktyget REDCap, statistikprogrammet R samt kunskap om semantiska webbtekniker såsom RDF och SPARQL.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Hindrik Mulder
+46 40 39 10 23
Paul Franks
+4640391149
Rebecka Forslund, personalsamordnare
+46 40 391054
Mats Roxendal, adminstrativ chef
+46 70 874 85 90
Marju Orho-Melander
+4640391210
Anette Agardh
+4640391338
Emmy Heidenblad
+4646176653
Mattias Belting/professor
+46 46 17 85 49
Göran B Jönsson/docent, forskargruppsledare
046 222 14 44
Adam Linder/docent, handledare
046 17 11 30

Sammanfattning

Besöksadress

BMC F13
None

Postadress

BMC F13
Lund, 22184

Liknande jobb


31 mars 2021

Doktorand i sociologi

Doktorand i sociologi

31 mars 2021

Doktorand i datavetenskap

Doktorand i datavetenskap

31 mars 2021