Doktorandanställning vid institutionen för moderna språk

Doktorandanställning vid institutionen för moderna språk

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.




Institutionen för moderna språk har cirka 60 anställda som i huvudsak bedriver forskning och undervisning i ett stort antal språk inom såväl språk- som litteraturvetenskap.

Vid institutionen ledigförklaras nu en doktorandanställning med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning inom något av institutionens forskarutbildningsämnen – finsk-ugriska språk, romanska språk, eller slaviska språk. Prioriterade ämnen och inriktningar är:

Finsk-ugriska språk, särskilt estniska och finska; Romanska språk, särskilt fransk och spansk litteraturvetenskap; Slaviska språk

Institutionens forskningsområden finner du här. Här finner du också forskarnas profiler; notera att även om forskarna är specialiserade inom vissa områden är de kvalificerade att handleda doktorander även inom närliggande områden.

Arbetsuppgifter: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå och aktivt delta i institutionens seminarieverksamhet. Därutöver kan viss tjänstgöring (t.ex. undervisning) vid institutionen förekomma. Projektets slutgiltiga form kommer att definieras i samråd med handledaren.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå och därmed anställas som doktorand är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som uppfyller fordringarna för magisterexamen i något av följande ämnen: finsk-ugriska språk, romanska språk eller slaviska språk; eller som på annat sätt har uppnått motsvarande dokumenterade kvalifikationer inom dessa ämnen och de inriktningar (litteratur- eller språkvetenskap) inom vilka forskning bedrivs på institutionen.

Kunskaper i svenska är meriterande. Dispens för krav på kunskaper i svenska kommer om nödvändigt att sökas från fakulteten för den som i övrigt bedöms ha bäst meriter.

För ytterligare information kring utbildningarna hänvisas till den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i

https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457424-l_3-k_allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva-i-finsk-ugriska-sprak-2011.pdf:

https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457424-l_3-k_allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva-i-finsk-ugriska-sprak-2011.pdf

https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457424-l_3-k_allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva-i-romanska-sprak-2011.pdf

https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457424-l_3-k_allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva-i-romanska-sprak-2011.pdf

https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457424-l_3-k_allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva-i-slaviska-sprak-2011.pdf:

https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457424-l_3-k_allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva-i-slaviska-sprak-2011.pdf

Urval: Urvalet baseras på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid kvaliteten på avhandlingsplanen. Vidare grundar sig bedömningen på tidigare studieresultat, förmåga till självständighet och kritisk analys, visad bl. a. genom tidigare examensarbeten, relevanta erfarenheter samt intervjuer.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och omfatta följande:

http://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/82/82781_3ansokan_forskarniva.pdf. Denna kan laddas ner från http://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/82/82781_3ansokan_forskarniva.pdf

- Meritförteckning med registerutdrag som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
- Vidimerade kopior på examensbevis.
- Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten
- En avhandlingsplan skriven på svenska eller engelska (ca 5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.
- En kort sammanfattning (ca. 300 ord) av avhandlingsplanen skriven på det språk den sökande avser skriva sin avhandling på.
Övrigt: På institutionens hemsida, http://www.moderna.uu.se, kan man läsa mera om utbildning på forskarnivå i våra ämnen.

För information om antagningsgrunder m.m. hänvisas till https://www.sprakvet.uu.se/forskning/forskarutbildning, https://www.sprakvet.uu.se/forskning/forskarutbildning

http://regler.uu.ser återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7, i 7 kap §§ 34-36 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2021-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under 4 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om doktorandplatsernas forskningsinriktningar m.m. lämnas av: Studierektor för utbildning på forskarnivå Maria Svensson, 018-471 1436 maria.svensson@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 1 februari 2021, UFV-PA 2020/4573. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand i energiomställning

Doktorand i energiomställning

7 maj 2021

Doktorand inom boreala skogars ekologi

7 maj 2021

Doktorand i läkemedelskemi vid Umeå universitet

7 maj 2021

PhD student position in Business Economics

7 maj 2021