Doktorand/licentiat inom livsmedelsvetenskap

Arbetsbeskrivning

Institutionen för molekylära vetenskaper
Bedriver forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn. 

Arbetsuppgifter:
Vi söker efter en doktorand/licentiat som vill undersöka hur livsmedels strukturella egenskaper påverkas av deras tillverkningsprocess. Försörjningsformen är inom formasprojektet "Fermentering av svenska åkerbönor för bättre textur, smak och nutritionella egenskaper hos yoghurtliknande livsmedel". 

Allt mer pekar på ett behov av en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Att ersätta mjölkprodukter med växtbaserade alternativ innebär generellt ett skifte till mer hållbara alternativ. Växtbaserade mejerisubstitut lider emellertid ofta av jämförelsevis dålig näringssammansättning och sensoriska egenskaper. Vi avser att lösa eller minska dessa problem genom en kombination av processtekniker såsom värmebehandling, homogenisering och fermentering.

Innehållsbeskrivning:
Projektet syftar till att upprätta en relation mellan process (t.ex. värmebehandling och fermentering) och närings- och sensorisk kvalitet hos en yoghurtliknande produkt, baserad på en svensk baljväxt som åkerböna. För att uppnå detta kommer vi att kombinera olika typer av förbehandlingar såsom malning, blötläggning, homogenisering, pulsade elektriska fält, värmning och enzymatisk behandling. På så sätt avser vi minska oönskad smak och antinutritionella faktorer, förbättra konsistensen och producera ett åkerbönsbaserat mjölksubstitut som lämpar sig för fermentering. Vi kommer att använda mikrobiella konsortier från traditionella fermenterade livsmedel och foder som kefir, surdeg och ensilage för att identifiera och utforma lämpliga blandade startkulturer. En undersökning av konsumentpreferenser kommer att ligga till grund för utvecklingen av livsmedelsprototyper som kommer att utvärderas med avseende på fysikalisk-kemiska och sensoriska egenskaper.

Kvalifikationer:
Sökanden till anställningen bör ha en universitetsexamen i livsmedelsteknik, livsmedelsvetenskap, bioteknik eller liknande. Kunskap om livsmedlets strukturella egenskaper och tekniker för att studera sådana är central för sysselsättningen. Erfarenhet av växtbaserade produkter är meriterade. Kunskap om mikroskopi (ljus, konfokal, elektron) och reologi är meriterande. Personliga egenskaper som ansvarskänsla och förmåga att självständigt utföra uppgifter som en del av ett forskarteam kommer att värderas. Välskriven och talad engelska krävs.

Placering:           
Detta arbete kommer att bedrivas i en forskningsintensiv miljö på Biocenter på Ultuna campus i Uppsala.

Försörjningsform:
100% doktorand/licentiat under 2 år med möjlighet till förlängning. Formasprojektet; Fermentering av svenska åkerbönor för livsmedel med förbättrad textur, smak och nutritionella egenskaper.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-11-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 15 oktober 2021
  • Ansök senast: 15 november 2021

Liknande jobb


17 november 2021

Postdoktor i modellbaserad utveckling

Postdoktor i modellbaserad utveckling

17 november 2021

17 november 2021

17 november 2021