Doktorandtjänst i jordbrukssektorns ekonomi

Arbetsbeskrivning

Institutionen för ekonomi
Letar du efter en spännande doktorandtjänst inom jordbrukssektorns ekonomi? Vill du arbeta i en dynamisk forskargrupp med flera pågående samarbeten inom såväl som utanför vår akademiska disciplin? Känner du dig starkt motiverad att genomgå en forskarutbildning?

Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som doktorand i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas till ett forskningstema kring jordbrukets övergång till mer hållbara produktionsmetoder.

Innehållsbeskrivning:
Det sätt på vilket växtodling sker behöver transformeras för att vi ska kunna uppnå flera av FNs mål för hållbar utveckling och för att motverka och anpassa sig till klimatförändringarna. Intresset ökar för mer resilient växtodling baserad på agroekologiska principer vilka baseras på de ekosystemtjänster som odlad och vild biologisk mångfald bidrar med. Upptaget av odling baserat på agroekologiska principer är dock lågt vilket delvis beror på bristande kunskapsunderlag om ekologiska och ekonomiska resurs-effektiviteter och -motsättningar. Doktorandprojektet utgör en del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där vi undersöker dessa effektiviteteter och motsättningar samt tillsammans med aktörer i hela livsmedelskedjan utvecklar och testar koncept för organisering av värdekedjor som kan realisera hållbarhetsvärden som kommer lantbrukaren till del och som stimulerar ytterligare framsteg. Vi utvärderar förutsättningen för uppskalning av koncepten genom att undersöka motivationen för upptag i större grupper av aktörer i värdekedjan. Projektet genomförs i nära samarbete mellan institutionerna för ekologi, växtproduktionsekologi och ekonomi. Som doktorand i detta projekt kommer du att jobba nära en doktorand i forskarutbildningsämnet ekologi. Denne doktorand placeras vid institutionen för ekologi, (SLU) och fokuserar på ekologiska effektiviteter.

Som doktorand i nationalekonomi förväntas du ägna dig åt handledd forskning, som leder fram till en avhandling, samt åt att gå kurser på doktorandnivå omfattande 90 hp. Anställningen placeras i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi, som finns vid institutionen för ekonomi, SLU. I gruppen ingår du i ett stimulerande sammanhang med kollegor som studerar olika aspekter av jordbrukssektorns ekonomi, inklusive produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom växtekologi, lantbrukets teknologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 20 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistenter, en universitetslektor och en professor.

Kvalifikationer:
Grundläggande behörighet för forskarutbildning i nationalekonomi. Du förväntas ha grundläggande kunskaper inom ämnets forskningsmetodik. Tjänsten förutsätter mycket goda språkliga färdigheter i engelska. Du är mycket motiverad att arbeta med den typ av arbetsuppgifter som beskrivs ovan, har mycket god förmåga att ta egna initiativ som driver doktorand projektet framåt, samt arbetar bra i en forskargrupp. Att besitta avancerade metodkunskaper när det gäller statistiska analyser är meriterande för tjänsten, liksom förståelse för det svenska livssystemet och insikter i beteendevetenskapliga ansatser i ekonomisk forskning. Personliga egenskaper kommer att spela en stor roll vid denna rekrytering.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-04-22.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 mars 2022
  • Ansök senast: 22 april 2022

Liknande jobb


Ekonom

Ekonom

24 november 2022

Projektanställning forskningsassistent

Projektanställning forskningsassistent

21 november 2022